Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: donquixote
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Hương Sơ Ri

Trần Sang

5:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Phương; Album: Mưa Bụi 4 MHCD218 Listen Album

739

2

Thoát Ly

Quang Linh

5:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Quốc Dũng; Album: Chiều Xưa Listen Album

470

3

Nắng Chiều

Quang Linh

4:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Trọng Nguyễn; Album: Chiều Xưa Listen Album

943

4

2:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Hippo; Album: 50 Greatest Oldies CD1 (2008) Listen Album

1.519

5

Shotgun

Yellow Claw; Rochelle

2:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Yellow Claw; Rochelle; Album: Radio 538 - Hitzone 68 CD2 (2014) Listen Album

9.860

6

Wizard (Original Mix)

Martin Garrix; Jay Hardway

3:22
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Martin Garrix; Jay Hardway; Album: Radio 538 - Hitzone 68 CD2 (2014) Listen Album

808

Beat

The Moment

Kenny G

6:00
Lossless

Playback -> US-UK

Kenny G; Album: Song Bird The Best Of Kenny G CD2 (2010) Listen Album

1.560

8

The Look Of Love

Jeanette Lindstrom; Steve Dobrogosz

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.497

9

You Light Up My Life

Salena Jones

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.646

10

Sylvia Hotel

Cheryl Wheeler

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.469

11

Stay

Alison Krauss

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

1.927

12

Both Sides Now

Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz

5:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

1.372

13

Can't Take My Eyes Off You

Sofia Petersson

6:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Andy Williams; Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

1.655

14

Fly Away

Corrinne May

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

2.494

15

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

1.929

16

6:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

1.388

17

Better Be Home Soon

Andrea Zonn

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

1.548

18

Fields Of Gold

Eva Cassidy

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

2.446

19

Desperado

Emi Fujita

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices II (1998) Listen Album

2.702

20

Ain't No Sunshine

Eva Cassidy

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

2.525

21

Perhaps Love

Jheena Lodwick

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.770

22

When I Dream

Carol Kidd

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.652

23

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Todd Rundgren; Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.750

24

5:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

2.346

25

Over The Rainbow

Jane Monheit

6:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Best Audiophile Voices I (1993) Listen Album

1.930

Album: donquixote
Mưa Bụi 4 MHCD218
Trần Sang
Lossless
Chiều Xưa
Quang Linh
Lossless
50 Greatest Oldies CD1 (2008)
The Tokens
Lossless
Xem thêm...

donquixote

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)