Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: dryfood97
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

1:46
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2018)

13

2

Cool

Justin Apple

3:19
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Alessandro Lindblad; Brandon Wronski; Mich Hansen; Lucas Secon; Damon Sharpe; Peter Wallevik; Daniel Davidsen (2017)

27

3

7:50
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2018)

50

4

3:18
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2018)

23

5

Đi Đến Vô Biên

TT. Thích Chân Quang

4:57
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

13

6

Gửi Theo Con

Ngọc Vũ; Thu Trang

4:37
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

40

7

4:29
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Linkin Park

20

8

Niệm Phật Kinh Hành

TT. Thích Trí Thoát

25:52
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

54

9

Vì Đạo Thiêng

TT. Thích Chân Quang

3:26
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

37

10

Loài Người Thương Nhau

Thiền Tôn Phật Quang

5:06
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

33

11

Xin Được Làm Hạt Bụi

TT. Thích Chân Quang

5:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

63

12

Hôm Nay Ta Về Đây

Đại Đức; Thích Tánh Khả

3:36
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

87

13

Từng Ngày Con Nhớ Phật

Cs Dzoãn Minh & Ngọc Mai

5:40
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

29

14

Gửi Theo Con (Khoá Hè 2018)

TT. Thích Chân Quang

3:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

49

15

Về Chùa Nghe Em

TT. Thích Chân Quang

4:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

54

16

4:05
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Nghi lễ Phật Giáo

149

17

Về Phía Mặt Trời (Beat)

Thiền Tôn Phật Quang

4:07
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

38

18

Lòng Biết Ơn (Version 2017)

Thiền Tôn Phật Quang

2:02
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

48

19

Kinh Từ Tâm

Thiền Tôn Phật Quang

11:12
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2009)

94

20

Phật Ơi! (Chùa Phật Quang)

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

85

21

Tụng Kinh Từ Bi Sám Hối

Thiền Tôn Phật Quang

15:42
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

390

22

Lời Khấn Nguyện (2014)

TT. Thích Chân Quang

7:58
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

23

23

Tôn Kính Phật (2015)

TT. Thích Chân Quang

4:29
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

26

24

5:28
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

133

25

4:06
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

47

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)