Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: dryfood97
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Từng Ngày Con Nhớ Phật

Cs Dzoãn Minh & Ngọc Mai

5:40
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

9

2

Gửi Theo Con (Khoá Hè 2018)

TT. Thích Chân Quang

3:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

12

3

Xin Được Làm Hạt Bụi

TT. Thích Chân Quang

5:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

7

4

Về Chùa Nghe Em

TT. Thích Chân Quang

4:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

3

5

4:05
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Nghi lễ Phật Giáo

19

6

Về Phía Mặt Trời (Beat)

Thiền Tôn Phật Quang

4:07
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

0

7

Lòng Biết Ơn (Version 2017)

Thiền Tôn Phật Quang

2:02
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

25

8

Kinh Từ Tâm

Thiền Tôn Phật Quang

11:12
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2009)

31

9

Phật Ơi! (Chùa Phật Quang)

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

20

10

Tụng Kinh Từ Bi Sám Hối

Thiền Tôn Phật Quang

15:42
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

130

11

Hôm Nay Ta Về Đây

Đại Đức: Thích Tánh Khả

3:36
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

35

12

Lời Khấn Nguyện (2014)

TT. Thích Chân Quang

7:58
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

9

13

Tôn Kính Phật (2015)

TT. Thích Chân Quang

4:29
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

10

14

5:28
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

54

15

4:06
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

17

16

Tụng Kinh Vô Ngã Tướng

Thiền Tôn Phật Quang

25:18
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2016)

47

17

5:41
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

14

18

3:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thích Chân Quang (2015)

31

19

13:43
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

25

20

Lời Khấn Nguyện

TT. Thích Chân Quang

7:19
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

48

21

Lòng Biết Ơn

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

63

22

Tụng Kinh Bát Chánh Đạo

Thiền Tôn Phật Quang

25:26
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thiền Tôn Phật Quang (2016)

157

23

13:35
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

18

24

Kinh Nhật Tụng

Thích Chân Quang

5:46
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thích Chân Quang (2009)

364

    Bài hát vừa nghe

    My playlist (0)