Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: dryfood97
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Vì Đạo Thiêng

TT. Thích Chân Quang

3:26
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

3

2

Loài Người Thương Nhau

Thiền Tôn Phật Quang

5:06
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

21

3

Xin Được Làm Hạt Bụi

TT. Thích Chân Quang

5:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

38

4

Hôm Nay Ta Về Đây

Đại Đức; Thích Tánh Khả

3:36
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

73

5

Từng Ngày Con Nhớ Phật

Cs Dzoãn Minh & Ngọc Mai

5:40
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

15

6

Gửi Theo Con (Khoá Hè 2018)

TT. Thích Chân Quang

3:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

34

7

Về Chùa Nghe Em

TT. Thích Chân Quang

4:51
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

21

8

4:05
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Nghi lễ Phật Giáo

72

9

Về Phía Mặt Trời (Beat)

Thiền Tôn Phật Quang

4:07
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang

20

10

Lòng Biết Ơn (Version 2017)

Thiền Tôn Phật Quang

2:02
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

35

11

Kinh Từ Tâm

Thiền Tôn Phật Quang

11:12
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thiền Tôn Phật Quang (2009)

49

12

Phật Ơi! (Chùa Phật Quang)

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

45

13

Tụng Kinh Từ Bi Sám Hối

Thiền Tôn Phật Quang

15:42
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

TT. Thích Chân Quang (2018)

269

14

Lời Khấn Nguyện (2014)

TT. Thích Chân Quang

7:58
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

11

15

Tôn Kính Phật (2015)

TT. Thích Chân Quang

4:29
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

12

16

5:28
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

86

17

4:06
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2014)

21

18

Tụng Kinh Vô Ngã Tướng

Thiền Tôn Phật Quang

25:18
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2016)

88

19

5:41
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2015)

20

20

3:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Thích Chân Quang (2015)

44

21

13:43
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

53

22

Lời Khấn Nguyện

TT. Thích Chân Quang

7:19
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

68

23

Lòng Biết Ơn

TT. Thích Chân Quang

4:34
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

79

24

Tụng Kinh Bát Chánh Đạo

Thiền Tôn Phật Quang

25:26
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thiền Tôn Phật Quang (2016)

241

25

13:35
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

TT. Thích Chân Quang (2017)

20

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)