Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: ducducduc4594
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

The Escape Wheel

Buckethead

2:52
Lossless
17. Buckethead - The Escape Wheel.m4a Title: The Escape Wheel Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

5

2

3:19
Lossless
16. Buckethead - Haven of Black Tar Pitch.m4a Title: Haven of Black Tar Pitch Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

12

3

The Black Forest

Buckethead

2:12
Lossless
15. Buckethead - The Black Forest.m4a Title: The Black Forest Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

7

4

3:11
Lossless
14. Buckethead - The Raviness of Falsehood.m4a Title: The Raviness of Falsehood Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

8

5

Moths to Flame

Buckethead

3:13
Lossless
13. Buckethead - Moths to Flame.m4a Title: Moths to Flame Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

7

6

Yellowed Hide

Buckethead

3:37
Lossless
12. Buckethead - Yellowed Hide.m4a Title: Yellowed Hide Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

5

7

Woods of Suicides

Buckethead

3:28
Lossless
11. Buckethead - Woods of Suicides.m4a Title: Woods of Suicides Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

9

8

Beaten With Sledges

Buckethead

2:52
Lossless
10. Buckethead - Beaten With Sledges.m4a Title: Beaten With Sledges Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

7

9

Bedlam's Bluff

Buckethead

3:15
Lossless
09. Buckethead - Bedlam's Bluff.m4a Title: Bedlam's Bluff Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

7

10

3:27
Lossless
08. Buckethead - One Tooth of the Time Train.m4a Title: One Tooth of the Time Train Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

7

11

Traveling Morgue

Buckethead

3:18
Lossless
07. Buckethead - Traveling Morgue.m4a Title: Traveling Morgue Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

5

12

Pylegathon

Buckethead

2:35
Lossless
06. Buckethead - Pylegathon.m4a Title: Pylegathon Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

5

13

The Treeman

Buckethead

3:40
Lossless
05. Buckethead - The Treeman.m4a Title: The Treeman Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

7

14

3:22
Lossless
04. Buckethead - Fountains of the Forgotten.m4a Title: Fountains of the Forgotten Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

6

15

Arc of the Pendulum

Buckethead

2:32
Lossless
03. Buckethead - Arc of the Pendulum.m4a Title: Arc of the Pendulum Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

8

16

2:17
Lossless
02. Buckethead - Spokes for the Wheel of Torment.m4a Title: Spokes for the Wheel of Torment Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

6

17

3:06
Lossless
01. Buckethead - Descent Of The Damned.m4a Title: Descent Of The Damned Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: The Cuckoo Clocks of Hell (2004) Listen Album

10

18

Walk on the Moon

Buckethead

2:45
Lossless
15 - Walk on the Moon.m4a Title: Walk on the Moon Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

1

19

Wax Paper

Buckethead

3:09
Lossless
14 - Wax Paper.m4a Title: Wax Paper Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

20

Greenskeeper

Buckethead

0:58
Lossless
13 - Greenskeeper.m4a Title: Greenskeeper Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

21

The Cliff's Stare

Buckethead

4:42
Lossless
12 - The Cliff's Stare.m4a Title: The Cliff's Stare Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

22

Centrum

Buckethead

2:28
Lossless
11 - Centrum.m4a Title: Centrum Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

23

2:42
Lossless
10 - Andrew Henry's Meadow.m4a Title: Andrew Henry's Meadow Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

24

Cookies for Santa

Buckethead

3:32
Lossless
09 - Cookies for Santa.m4a Title: Cookies for Santa Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

25

Sunken Statue

Buckethead

2:36
Lossless
08 - Sunken Statue.m4a Title: Sunken Statue Artist: Buckethead

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Album: Shadows Between the Sky (2010) Listen Album

0

Album: ducducduc4594
The Cuckoo Clocks of Hell (2004)
Buckethead
Lossless
Shadows Between the Sky (2010)
Buckethead
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)