Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: ducducduc4594
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Shy-Town

Gorillaz

2:54
261kbps
05 Shy-Town.m4a Title: Shy-Town Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

2

3:50
262kbps
03 HillBilly Man.m4a Title: HillBilly Man Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

3

Detroit

Gorillaz

2:03
260kbps
04 Detroit.m4a Title: Detroit Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

4

Revolving Doors

Gorillaz

3:26
262kbps
02 Revolving Doors.m4a Title: Revolving Doors Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

5

Seattle Yodel

Gorillaz

0:38
244kbps
15 Seattle Yodel.m4a Title: Seattle Yodel Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

6

3:24
261kbps
14 California and the Slipping of the Sun.m4a Title: California and the Slipping of the Sun Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

7

3:16
262kbps
13 Bobby In Phoenix (feat. Bobby Womack).m4a Title: Bobby In Phoenix (feat. Bobby Womack) Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

8

2:50
263kbps
12 Aspen Forest.m4a Title: Aspen Forest Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

9

2:14
266kbps
11 The Speak It Mountains.m4a Title: The Speak It Mountains Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

10

Amarillo

Gorillaz

3:24
269kbps
10 Amarillo.m4a Title: Amarillo Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

11

2:11
261kbps
09 The Snake In Dallas.m4a Title: The Snake In Dallas Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

12

2:25
262kbps
08 The Parish of Space Dust.m4a Title: The Parish of Space Dust Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

13

3:22
273kbps
07 The Joplin Spider.m4a Title: The Joplin Spider Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

14

3:09
263kbps
06 Little Pink Plastic Bags.m4a Title: Little Pink Plastic Bags Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

15

4:14
263kbps
01 Phoner To Arizona.m4a Title: Phoner To Arizona Artist: Gorillaz

US-UK -> Dance, remix

Gorillaz; Album: The Fall (2010) Listen Album

0

Beat

5:36
Lossless
16. The Consolation of Fiction.flac Title: The Consolation of Fiction Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

1

Beat

The Wasps

Carter Burwell

2:55
Lossless
15. The Wasps.flac Title: The Wasps Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

1:45
Lossless
14. The Other Side of the Wall.flac Title: The Other Side of the Wall Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

3:05
Lossless
13. An Incomprehensible Emptiness.flac Title: An Incomprehensible Emptiness Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

Two Such Souls

Carter Burwell

5:52
Lossless
12. Two Such Souls.flac Title: Two Such Souls Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

Investigating Mr. Holmes

Carter Burwell

1:40
Lossless
11. Investigating Mr. Holmes.flac Title: Investigating Mr. Holmes Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

Now We Can't Leave

Carter Burwell

1:07
Lossless
10. Now We Can't Leave.flac Title: Now We Can't Leave Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

I Never Knew Your Father

Carter Burwell

1:48
Lossless
09. I Never Knew Your Father.flac Title: I Never Knew Your Father Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

A and Bee

Carter Burwell

1:33
Lossless
08. A and Bee.flac Title: A and Bee Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Beat

Ann's Plans

Carter Burwell

2:42
Lossless
07. Ann's Plans.flac Title: Ann's Plans Artist: Carter Burwell

Playback -> US-UK

Carter Burwell; Album: Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015) Listen Album

0

Album: ducducduc4594
The Fall (2010)
Gorillaz
261kbps
Mr. Holmes (Original Motion Picture Soundtrack) (2015)
Carter Burwell
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)