Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: ducducduc4594
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

MK 1

Radiohead

1:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: In Rainbows (Bonus Disc) CD2 (2007) Listen Album

50

2

Good Night

Homeshake

1:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

18

3

Midnight Snack

Homeshake

2:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

12

4

Give It To Me

Homeshake

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

16

5

Move This Body

Homeshake

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

20

6

Real Love

Homeshake

2:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

15

7

Under The Sheets

Homeshake

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

7

8

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

17

9

Faded

Homeshake

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

15

10

I Don't Wanna

Homeshake

2:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

16

11

He's Heating Up!

Homeshake

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

11

12

Heat

Homeshake

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

25

13

0:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Homeshake; Album: Midnight Snack (2015) Listen Album

35

14

False Directions

Buckethead; Travis Dickerson

8:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Travis Dickerson; Album: Chicken Noodles (2006) Listen Album

4

15

Sorrow Of Discord

Buckethead; Travis Dickerson

11:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Travis Dickerson; Album: Chicken Noodles (2006) Listen Album

3

16

Loss From A Distance

Buckethead; Travis Dickerson

18:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Travis Dickerson; Album: Chicken Noodles (2006) Listen Album

1

17

Enter Tomorrow

Buckethead; Travis Dickerson

13:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Buckethead; Travis Dickerson; Album: Chicken Noodles (2006) Listen Album

3

18

5:13
Lossless
(South Park, Oxford, England, 7 July 2001)

US-UK -> Pop, rock...

Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

9

19

7:42
Lossless
(Vaison-la-Romaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 28 May 2001)

US-UK -> Pop, rock...

Radiohead; Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

6

20

Idioteque (Live)

Radiohead

4:24
Lossless
(Arthur Kreiger, Paul Lansky, Radiohead) (South Park, Oxford, England, 7 July 2001)

US-UK -> Pop, rock...

Radiohead; Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

32

21

3:47
Lossless
Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, OH, USA, 8 August 2001

US-UK -> Pop, rock...

Radiohead; Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

5

22

4:14
Lossless
South Park, Oxford, England, 7 July 2001

US-UK -> Pop, rock...

Radiohead; Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

8

23

4:52
Lossless
South Park, Oxford, England, 7 July 2001

US-UK -> Pop, rock...

Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

8

24

4:57
Lossless
(Vaison-la-Romaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 28 May 2001)

US-UK -> Pop, rock...

Radiohead; Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

11

25

5:04
Lossless
(Oslo Spektrum, Oslo, Norway, 09 September 2001)

US-UK -> Pop, rock...

Album: I Might Be Wrong: Live Recordings (2001) Listen Album

28

Album: ducducduc4594
In Rainbows (Bonus Disc) CD2 (2007)
Radiohead
Lossless
Midnight Snack (2015)
Homeshake
Lossless
Chicken Noodles (2006)
Buckethead; Travis Dickerson
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)