Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: eternalwintervz
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vulgar Display Of Power (1992) Listen Album

459

2

Here Come The Tears

Judas Priest

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sin After Sin (1977) Listen Album

365

3

Tyrant

Judas Priest

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sad Wing Of Destiny (1976) Listen Album

291

4

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: British Steel (1980) Listen Album

249

5

Delivering The Goods

Judas Priest

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

187

6

Evil Fantasies

Judas Priest

4:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

162

7

Before The Dawn

Judas Priest

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

235

8

Running Wild

Judas Priest

2:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

230

9

Killing Machine

Judas Priest

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

223

10

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

158

11

Burnin' Up

Judas Priest

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

201

12

Take On The World

Judas Priest

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

253

13

Hell Bent For Leather

Judas Priest

2:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

266

14

Evening Star

Judas Priest

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

184

15

Rock Forever

Judas Priest

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell Bent for Leather (1978) Listen Album

186

16

4:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

668

17

The Sleep

Pantera

5:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

791

18

5:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

615

19

Medicine Man

Pantera

5:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

715

20

5:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

598

21

Shattered

Pantera

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

916

22

Domination

Pantera

5:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

2.014

23

Cemetery Gates

Pantera

7:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

2.663

24

Heresy

Pantera

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

1.077

25

Psycho Holiday

Pantera

5:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cowboys From Hell (1990) Listen Album

860

Album: eternalwintervz
Vulgar Display Of Power (1992)
Pantera
Lossless
Sin After Sin (1977)
Judas Priest
Lossless
Sad Wing Of Destiny (1976)
Judas Priest
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)