Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: godmademenice7
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cánh Bướm Trong Mưa (雨蝶)

Trương Lương Dĩnh; Đặng Tử Kỳ

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hứa Thường Đức, Quỳnh Dao, Trương Vũ

151

2

2:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đừng Từ Bỏ (别放弃) (2018) Listen Album

46

3

1:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đừng Từ Bỏ (别放弃) (2018) Listen Album

55

4

Mes Longs Voyages

Daniel Lavoie

4:28
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

25

5

Parlez-Nous De Vous

Daniel Lavoie

4:25
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

17

6

Qui Es-Tu Je Seul

Daniel Lavoie

3:46
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

22

7

4:20
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

38

8

Fidèle

Daniel Lavoie

3:41
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

21

9

La Nuit Je Mens

Daniel Lavoie

3:55
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

24

10

Le Cimetière Des Rêves

Daniel Lavoie

3:54
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

21

11

Ceci Est Moi

Daniel Lavoie

4:51
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016) Listen Album

11

12

La Naïade

Daniel Lavoie

7:25
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

21

13

Nous Passons Sur La Mer

Daniel Lavoie

2:26
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

14

14

Le Vieux Con

Daniel Lavoie

4:08
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

17

15

La Liberté

Daniel Lavoie

2:45
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

19

16

3:47
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

15

17

Cette Journee M'attend

Daniel Lavoie

3:27
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

14

18

3:15
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

16

19

Sous Les Cèdres

Daniel Lavoie

3:32
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

18

20

La Voilà Notre Armée

Daniel Lavoie

3:14
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

13

21

Sauvez

Daniel Lavoie

4:06
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

15

22

Z'avez Des Bonbons

Daniel Lavoie

4:01
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

18

23

Docteur Tendresse

Daniel Lavoie

2:36
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

17

24

Les Marchands Artistes

Daniel Lavoie

6:33
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Daniel Lavoie; Album: Docteur Tendresse (2007) Listen Album

12

25

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Riccardo Cocciante; Lâu Nam Uý (2017)

12

Album: godmademenice7
Đừng Từ Bỏ (别放弃) (2018)
Thành Long
Lossless
Mes Longs Voyages (Deluxe Edition) (2016)
Daniel Lavoie
Lossless
Docteur Tendresse (2007)
Daniel Lavoie
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)