Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: huymatseo98
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Beautiful Girl

Jose Mari Chan

3:14
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

4.041

Women's Generation - T-ara (Ji Yeon); SeeYa; Davichi

Women's Generation

T-ara (Ji Yeon); SeeYa; Davichi

3:09
1920x1088

Video Clip -> Hàn

1.768

3

5:07
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.772

4

Như Cánh Vạc Bay

Khánh Ly; Lệ Thu

4:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

19.799

5

Hoài Cảm

Lệ Thu

5:18
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Cung Tiến; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

932

6

4:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.613

7

5:24
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đoàn Chuẩn; Từ Linh; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

530

8

5:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.934

9

Tiếng Sáo Thiên Thai

Khánh Ly; Lệ Thu

6:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

6.352

10

Ru Em

Lệ Thu

4:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.350

11

5:55
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

2.631

12

Tuổi Xa Người

Khánh Ly; Lệ Thu

4:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Từ Công Phụng; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

5.883

13

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.679

14

Tình Xa

Lệ Thu

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

84

15

4:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

2.431

16

Tạ Ơn

Lệ Thu

6:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.306

17

Hương Xưa

Lệ Thu

5:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Cung Tiến; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

440

18

Tiếng Thu

Khánh Ly; Lệ Thu

4:36
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hữu Xuân; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

2.887

19

4:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Những Nụ Mầm Mới (2009) Listen Album

1.290

20

Giọt Mưa Trên Lá

Khánh Ly; Lệ Thu

5:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

2.661

21

Hoa Rụng Ven Sông

Khánh Ly; Lệ Thu

6:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988) Listen Album

3.824

22

Lý Ngựa Ô

Hoàng Oanh; Thanh Vũ

3:52
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Dân Ca Nam Bộ; Album: Souvenir Kỷ Niệm 10: Tình Khúc Song Ca (2004) Listen Album

1.194

23

Vùng Trời Mây Tím

Hoàng Oanh; Thanh Vũ

4:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nguyên Vũ; Album: Souvenir Kỷ Niệm 10: Tình Khúc Song Ca (2004) Listen Album

1.271

24

Mỗi Người Một Tâm Sự

Hoàng Oanh; Thanh Vũ

3:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vân Tùng; Album: Souvenir Kỷ Niệm 10: Tình Khúc Song Ca (2004) Listen Album

1.387

25

Đêm Trên Quê Hương

Hoàng Oanh; Thanh Vũ

4:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trầm Tử Thiêng; Album: Souvenir Kỷ Niệm 8: Những Bài Tình Ca Quê Hương (2004) Listen Album

1.226

Album: huymatseo98
Những Nụ Mầm Mới (2009)
Lệ Thu
Lossless
Như Cánh Vạc Bay LVCD032 (1988)
Khánh Ly; Lệ Thu
Lossless
Souvenir Kỷ Niệm 10: Tình Khúc Song Ca (2004)
Hoàng Oanh; Thanh Vũ
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)