Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: huynhquocdong
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Trifolien, Walzer

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

10:35
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

16

Beat

Quadrille, Des Teufels Antheils

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

6:00
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

9

Beat

Auf Dem Tanzboden, Op. 454

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

4:12
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

16

Beat

Die Tauben Von San Marco, Polka Française, Op. 414

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

4:47
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

13

Beat

Wilde Rosen, Walzer, Op. 42

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

8:30
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

14

Beat

Simplicus Quadrille, Op. 429

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

5:42
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

11

Beat

Postillon D'amour, Polka Française, Op. 317

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

3:46
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

13

Beat

Walzer Bouquet No. 1

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

8:14
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

12

Beat

Reitermarsch, Op. 428

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

3:01
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

14

Beat

Herrjemineh, Polka Française, Op. 464

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

3:35
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011) Listen Album

14

Beat

Altdeutscher Walzer (arr. Christian Pollack)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

3:03
Lossless
08. Altdeutscher Walzer (arr. Christian Pollack).flac Title: Altdeutscher, waltz for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

14

Beat

Nur nicht mucken, Polka française, Op. 472

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

4:07
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

7

Beat

Schützen-Quadrille (Johann II, Josef & Eduard Strauss)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

6:07
Lossless
07. Schützen-Quadrille (Johann II, Josef & Eduard Strauss).flac Title: Schützen-Quadrille, for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

11

Beat

Auf freiem Fusse, Polka, Op. 345

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

3:19
Lossless
06. Auf freiem Fusse, Polka, Op. 345.flac Title: Auf freiem Fusse, polka for orchestra, Op. 345 Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

15

Beat

Strauss' Autograph Waltzes (arr. Jerome D. Cohen)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

7:45
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

14

Beat

Monstre-Quadrille (Johann II & Josef Strauss)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

6:02
Lossless
04. Monstre-Quadrille (Johann II & Josef Strauss).flac Title: Monstre-Quadrille, for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

14

Beat

Von der Börse, Polka, Op. 337

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

7

Beat

Aschenbrödel Walzer

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

9:33
Lossless
02. Aschenbrödel Walzer.flac Title: Aschenbrödel-Walzer (Cinderella Waltz), for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

13

Beat

Maskenfest Quadrille, Op. 92

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

6:37
Lossless
01. Maskenfest Quadrille, Op. 92.flac Title: Maskenfest-Quadrille (Masquerade Quadrille), for orchestra, Op. 92 Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

11

Beat

Hinter den Coulissen, Quadrille (Johann II & Josef Strauss)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

6:12
Lossless
10. Hinter den Coulissen, Quadrille (Johann II & Josef Strauss).flac Title: Hinter den Coulissen, quadrille for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Christian Pollack

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011) Listen Album

12

Beat

Potpourri-Quadrille

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

5:41
Lossless
09. Potpourri-Quadrille, for orchestra.flac Title: Potpourri-Quadrille, for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Alfred Walter

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 45) 8.22345 (2011) Listen Album

19

Beat

Ballet Music from "Der Carneval in Rom" (arr. M Schonherr)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

7:02
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 45) 8.22345 (2011) Listen Album

18

Beat

Eva-Walzer

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

4:54
Lossless
08. Eva-Walzer, for orchestra (from Ritter Pásmán, opera).flac Title: Eva-Walzer, for orchestra (from Ritter Pásmán, opera) Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Alfred Walter

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 45) 8.22345 (2011) Listen Album

26

Beat

Pásmán-Quadrille (arr. Christian Pollack)

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

5:25
Lossless
07. Pásmán-Quadrille, for orchestra.flac Title: Pásmán-Quadrille, for orchestra Artist: Slovak State Philharmonic Orchestra Kosice & Alfred Walter

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 45) 8.22345 (2011) Listen Album

24

Beat

Ballet Music from the Opera 'Ritter Pásmán' - No. 3 Czárdás

CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter

5:14
Lossless

Playback -> US-UK

Johann Strauss II; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 45) 8.22345 (2011) Listen Album

23

Album: huynhquocdong
Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 43) 8.22343 (2011)
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter
Lossless
Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 44) 8.22344 (2011)
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter
Lossless
Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 45) 8.22345 (2011)
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice); Alfred Walter
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)