Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: jen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Away (來自天堂的魔鬼) (2015) Listen Album

79.698

2

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thi Từ Ca (诗词歌) (2015) Listen Album

660

3

Thật Sự Nhớ Em (真的想你)

Đỗ Đức Vỹ; Thuận Tử

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tân Người Đàn Ông Đài Loan (新台灣男人) (2015) Listen Album

374

4

Coming Home (Original)

Sigma; Rita Ora

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Coming Home (Original) (2015) Listen Album

1.507

5

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bạn Từng Là Thiếu Niên (你曾是少年) Single (2015) Listen Album

953

6

Cái Giá Của Tình Yêu (爱的代价)

Phùng Tiểu Cương; Lý Dịch Phong

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cái Giá Của Tình Yêu (爱的代价) (2015) Listen Album

959

Beat

7:44
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

515

Beat

3:48
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

351

Beat

4:20
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

301

Beat

5:06
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

339

Beat

Hành Nhai (Sáo; 行街)

Lục Xuân Linh

7:03
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

339

Beat

3:19
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

361

Beat

5:20
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

986

Beat

4:08
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

391

Beat

6:22
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

272

Beat

3:29
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

292

Beat

5:03
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD1 - Dương Quan Tam Điệp BCD90027 (1990) Listen Album

291

Beat

Hà Hoa Tán (Sáo; 荷花赞)

Vương Thiết Chuy

4:28
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

279

Beat

Trích Miên Hoa (Sáo; 摘棉花)

Vương Thiết Chuy

4:50
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

244

Beat

Khánh Phong Thu (Sáo; 庆丰收)

Vương Thiết Chuy

3:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

352

Beat

8:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

287

Beat

6:09
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

280

Beat

4:34
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

280

Beat

8:05
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD2 - Thập Diện Mai Phục BCD90028 (1990) Listen Album

257

Beat

3:04
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD3 - Hán Cung Thu Nguyệt BCD90029 (1990) Listen Album

332

Album: jen
Away (來自天堂的魔鬼) (2015)
Đặng Tử Kỳ
Lossless
Thi Từ Ca (诗词歌) (2015)
Đồng Lệ
Lossless
Tân Người Đàn Ông Đài Loan (新台灣男人) (2015)
Đỗ Đức Vỹ; Thuận Tử
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)