Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: kennysun1631989
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: FM S.H.E (我的电台) (2008) Listen Album

351

2

Làm Sao Vậy (怎麼了)

Châu Kiệt Luân; Viên Vịnh Lâm

3:52
Lossless
05 - 怎么了.flac Title: 怎么了 Artist: 周杰伦

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân, Phương Văn Sơn; Album: Aiyo, Không Tồi (哎呦,不錯哦) 88875048152 (2014) Listen Album

16.213

Dance (電司) - Lollipop F

Dance (電司)

Lollipop F

5:14
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

Lollipop F (2011)

476

Hero Chou (Châu Đại Hiệp; 周大侠) (Viet Sub) - Châu Kiệt Luân; Đỗ Quốc Chương

Hero Chou (Châu Đại Hiệp; 周大侠) (Viet Sub)

Châu Kiệt Luân; Đỗ Quốc Chương

2:22
HD 720p

Video Clip -> Hoa

(2008)

961

5

3:05
Lossless
(2010 X'mas Mix)

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Never Ending Love (Yêu Mãi Không Ngừng; 永远爱不完) (2010) Listen Album

359

6

3:25
Lossless
Mandarin Version

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Absolute (Tuyệt Đối; 绝对) (2001) Listen Album

338

7

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Waiting For You (在这里等你) (2007) Listen Album

494

8

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

810

9

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

826

10

Sự Mập Mờ (暖昧)

Hậu Tương Đình

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

814

11

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

1.616

12

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

759

13

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

707

14

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD8 (2004) Listen Album

861

15

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD7 (2004) Listen Album

7.235

16

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD4 (2004) Listen Album

1.668

17

5:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD4 (2004) Listen Album

1.821

18

4:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD4 (2004) Listen Album

975

19

Xuất Giá (出嫁)

Trương Thanh Phương

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD4 (2004) Listen Album

762

20

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD4 (2004) Listen Album

2.374

21

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD5 (2004) Listen Album

1.062

22

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD5 (2004) Listen Album

835

23

5:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD5 (2004) Listen Album

1.107

24

Nhận Sai (認錯)

Ưu Khách Lý Lâm

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD5 (2004) Listen Album

847

25

5:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mỗi Người Một Khúc Thành Danh (一人一首成名曲) CD6 (2004) Listen Album

862

Album: kennysun1631989
FM S.H.E (我的电台) (2008)
S.H.E; Judy
Lossless
Aiyo, Không Tồi (哎呦,不錯哦) 88875048152 (2014)
Châu Kiệt Luân; Viên Vịnh Lâm
Lossless
Never Ending Love (Yêu Mãi Không Ngừng; 永远爱不完) (2010)
郭富城 Aaron Kwok
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)