Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: kientrongtran
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:59
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Björk; Album: Hidden Place (Single, CD1) 332TP7CD (2001) Listen Album

103

2

Amphibian

Björk

4:34
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Björk; Album: Cocoon (Single, CD2) 322TP7CD2 (2002) Listen Album

95

3

St. James Infirmary

Brian Reitzell; Mark Lanegan

2:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

22

4

7:34
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Billie Holiday; Maxi Jazz; Rollo; Sister Bliss; Album: I Want More (Maxi-Single) 82876 64174 2 (2004) Listen Album

49

5

7:28
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Maxi Jazz; P*Nut; Rollo Armstrong; Sister Bliss; Album: Mass Destruction (Single) 82876 61075 2 (2004) Listen Album

51

6

3:38
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jono Grant; Justine Suissa; Paavo Siljamäki; Tony McGuinness; Album: Miracle (Single) ACD-107 (2008) Listen Album

55

7

8:52
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jono Grant; Justine Suissa; Paavo Siljamäki; Tony McGuinness; Album: Miracle (Single) ACD-107 (2008) Listen Album

56

8

8:23
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jono Grant; Justine Suissa; Paavo Siljamäki; Tony McGuinness; Album: Miracle (Single) ACD-107 (2008) Listen Album

53

9

Sky Falls Down (OceanLab AM Mix)

OceanLab; Justine Suissa

7:16
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jono Grant; Justine Suissa; Paavo Siljamäki; Tony McGuinness; Album: Sky Falls Down (Digital Single) ANJ014D (2007) Listen Album

70

Beat

1:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

12

11

In The Pines

Brian Reitzell; Mark Lanegan

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

28

Beat

They're Here Finale

Brian Reitzell

11:18
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

19

Beat

Essie Accused

Brian Reitzell

3:38
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

20

Beat

Wednesday Heals Shadow

Brian Reitzell

3:07
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

14

Beat

Nunnyunnini

Brian Reitzell

4:22
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

30

16

Media Bowie

Brian Reitzell

2:44
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

19

Beat

Salim And Jinn

Brian Reitzell

7:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

48

Beat

Salim Waits

Brian Reitzell

2:41
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

20

19

Queen Of The Bored

Brian Reitzell; Shirley Manson

2:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

18

Beat

Laura's Affair

Brian Reitzell

4:16
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

20

21

I Put A Spell On You

Brian Reitzell; Mark Lanegan

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jay Hawkins; Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

20

Beat

Vulcan

Brian Reitzell

1:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

5

Beat

Bilquis Gets To Work

Brian Reitzell

4:44
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

8

Beat

Gumball

Brian Reitzell

1:33
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

3

Beat

Out Of Time

Brian Reitzell

5:31
Lossless

Playback -> US-UK

Album: American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017) Listen Album

3

     
Album: kientrongtran
Hidden Place (Single, CD1) 332TP7CD (2001)
Björk
Lossless
Cocoon (Single, CD2) 322TP7CD2 (2002)
Björk
Lossless
American Gods (Original Television Series Soundtrack) (2017)
Brian Reitzell; Mark Lanegan
Lossless
Xem thêm...

kientrongtran

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)