Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: lethuananh9b
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

On Sunday

Winterplay

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sunshines IMT11342640.2 (2012) Listen Album

0

2

Serivora

Winterplay

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sunshines IMT11342640.2 (2012) Listen Album

0

3

Hot Sauce

Winterplay

2:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sunshines IMT11342640.2 (2012) Listen Album

0

4

Fujiyama Mama

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

2:48
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

5

Japanese Rhumba

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

3:34
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

6

Shambala Signal

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

3:35
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

7

Femme Fatale

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

5:00
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

8

Worry Beads

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

4:27
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

9

Paraiso (Haraiso)

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

4:38
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

10

Asatoya Yunta

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

2:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

0

11

Tokyo Rush

Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band

3:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005) Listen Album

3

12

Blue Water

Miho Morikawa

4:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Etsuko Kisugi, Yoshimasa Inoue, Joe Rinoie & Masaki Suzukawa; Album: The Secret of Blue Water Original Soundtrack TYTY-5136 (1990) Listen Album

1

Beat

2:49
Lossless

Playback -> Nhật

Shiro Sagisu; Album: The Secret of Blue Water Original Soundtrack TYTY-5136 (1990) Listen Album

0

Beat

Japan

Origami JP

6:04
256kbps

Playback -> Nhật

Recording Engineering: Miho Miura; Mixing: Shun Ono; Mastering: Tomonobu Hara (Cafe au Label); Album: Trains (2016) Listen Album

9

Beat

Trains

Origami JP

4:14
256kbps

Playback -> Nhật

Recording Engineering: Miho Miura; Mixing: Shun Ono; Mastering: Tomonobu Hara (Cafe au Label); Album: Trains (2016) Listen Album

7

Beat

Here Comes Da Sun Road

Yuichiro Takahata

3:04
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

38

Beat

Fly Da Mission

Yuichiro Takahata

2:04
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

31

Beat

Mr. Shine

Yuichiro Takahata

2:28
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

23

Beat

Anthem 4 Pipe Dreams

Yuichiro Takahata

3:51
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

29

Beat

Master Buster

Yuichiro Takahata

2:27
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

21

Beat

Uneasiness Of Funkness

Yuichiro Takahata

2:15
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

23

Beat

Vertigo High

Yuichiro Takahata

2:25
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

22

Beat

Strutter's Cruise

Yuichiro Takahata

2:49
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

17

Beat

Mad Babies

Yuichiro Takahata

2:01
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

25

Beat

Not Hummin' But Vibin'

Yuichiro Takahata

2:10
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Air Gear Original Soundtrack - What A Groovy Trick!! AVCA-22835 (2006) Listen Album

42

Album: lethuananh9b
Sunshines IMT11342640.2 (2012)
Winterplay
Lossless
Paraiso (Remaster 2005) ALR-6003 (2005)
Haruomi Hosono; The Yellow Magic Band
Lossless
The Secret of Blue Water Original Soundtrack TYTY-5136 (1990)
Miho Morikawa
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)