Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: lucifer
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Waves

ZooFunktion

3:00
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Waves (Single) (2018) Listen Album

28

2

Can't Have

Emma Wallin

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Can't Have (Single) (2018) Listen Album

133

3

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Klein; Jake Goss; Sasha Sloan; King Henry; Album: I Don't Wanna Love You Anymore (Single) (2018) Listen Album

253

4

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Klein; Jake Goss; Sasha Sloan; King Henry; Album: Thru These Tears (Single) (2018) Listen Album

385

5

Medicina

Anitta

2:21
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Mau Montaner; Andy Clay; Anitta; Jon Leone; Mario Cáceres; Album: Medicina (Single) (2018) Listen Album

741

6

The Truth Untold

Steve Aoki; BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Steve Aoki; Annika Wells; Slow Rabbit; Roland Spreckley; RM; Jake Torrey; Noah Conrad; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

840

7

Go Go

BTS

3:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Hitman Bang; Supreme Boi; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

474

8

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Ali Tamposi; Liza Owen; Roman Campolo; "Hitman" Bang; Suga; j-hope; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

515

9

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Andrew Taggart; Sam Klempner; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Hitman Bang; Pdogg; RM; Adora; Ashton Foster; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

683

10

4:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jungkook; RM; Hiss Noise; Jordan “DJ Swivel” Young; Adora; Candace Nicole Sosa; J-Hope; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

898

11

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Chung Bobby; Jordan “DJ Swivel” Young; Conor Maynard; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Ashton Foster; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

3.368

12

Idol

BTS

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Supreme Boi; Hitman Bang; RM; Ali Tamposi; Roman Campolo; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

20.960

13

I'm Fine

BTS

4:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Candace Nicole Sosa; Ray Michael Djan Jr; Chung Bobby; Suga; Ashton Foster; Yoon Guitar; Lauren Dyson; Jordan “DJ Swivel” Young; Samantha Harper; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

6.039

14

Epiphany

BTS

4:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Hitman Bang; Adora; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

4.045

15

Tear

BTS

4:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Sin Myeong Su; Docskim; J-Hope; RM; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.114

16

4:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

4.164

17

Fake Love

BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

RM; Pdogg; "Hitman" Bang; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.326

18

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Charlie J. Perry; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.039

19

Her

BTS

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

J-Hope; Suga; RM; Slow Rabbit; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.114

20

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; RM; Hiss Noise; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

2.377

21

Dimple

BTS

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Matthew Tishler; RM; Allison Kaplan; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.042

22

DNA

BTS

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Hitman Bang; Supreme Boi; Kass; Suga; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

809

23

4:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Ray Michael Djan Jr; RM; Ashton Foster; Hitman Bang; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

2.675

24

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hiss Noise; J-Hope; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

2.970

25

Euphoria

BTS

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; Melanie Fontana; Hitman Bang; Supreme Boi; Adora; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

4.459

Album: lucifer
Waves (Single) (2018)
ZooFunktion
Lossless
Can't Have (Single) (2018)
Emma Wallin
Lossless
I Don't Wanna Love You Anymore (Single) (2018)
LANY
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)