Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: maximus
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Black & White

Jiyeon

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Senpass (EP) (2019) Listen Album

84

2

I Wish

Jiyeon

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Senpass (EP) (2019) Listen Album

109

3

Take A Hike

Jiyeon

3:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Senpass (EP) (2019) Listen Album

1.332

4

Wonderland

Ateez

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Treasure EP.Fin: All To Action (2019) Listen Album

751

5

Gravity

Taeyeon

3:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

401

6

Gravity

Taeyeon

3:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

110

7

City Love

Taeyeon

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

252

8

City Love

Taeyeon

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

83

9

Do You Love Me?

Taeyeon

4:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

336

10

Do You Love Me?

Taeyeon

4:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

82

11

Better Babe

Taeyeon

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

163

12

Better Babe

Taeyeon

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

90

13

LOL

Taeyeon

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

304

14

LOL

Taeyeon

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

101

15

2:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

358

16

2:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

95

17

Find Me

Taeyeon

4:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

270

18

Find Me

Taeyeon

4:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

105

19

Blue

Taeyeon

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

102

20

Here I Am

Taeyeon

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album (2019) Listen Album

447

21

Here I Am

Taeyeon

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

147

22

Blue

Taeyeon

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

105

23

My Tragedy

Taeyeon

4:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

508

24

4:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

441

25

Dear Me

Taeyeon

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Purpose - The 2nd Album Repackage SMK-1127 (2020) Listen Album

885

Album: maximus
Senpass (EP) (2019)
Jiyeon
Lossless
Treasure EP.Fin: All To Action (2019)
Ateez
Lossless
Purpose - The 2nd Album (2019)
Taeyeon
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)