Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: mdluffy1505
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

This Is Classic (Extended Mix)

Francesco Zeta; Lacer

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: This Is Classic (Single) LOV030 (2018) Listen Album

70

2

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

3

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

4

Scared

Russ

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

5

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

6

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

6

7

Emergency

Russ

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

8

2:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

5

9

MVP

Russ

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

7

10

Got This

Russ

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

11

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

12

12

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

7

13

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

11

14

2:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

18

15

Don't Lie

Russ

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

16

Ride Slow

Russ

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

17

Me You

Russ

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

11

18

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

19

Act Now

Russ

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

20

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

21

I'm Here

Russ

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

41

22

Inspirations Outro

Nicki Minaj

0:58
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

JBeatzz; Ashely Bannister; Nicki Minaj; Album: Queen (2018) Listen Album

110

23

Coco Chanel

Nicki Minaj; Foxy Brown

3:44
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

JBeatzz; Ashely Bannister; Inga Marchand; Foxy Brown; Nicki Minaj; Album: Queen (2018) Listen Album

182

24

Miami

Nicki Minaj

3:10
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Shane Lindstorm; Murda Beatz; Douglas Patterson; Rasool Diaz; Nicki Minaj; Album: Queen (2018) Listen Album

124

25

Sir

Nicki Minaj; Future

3:44
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nicki Minaj; Future; Metro Boomin; Zaytoven; Album: Queen (2018) Listen Album

125

Album: mdluffy1505
This Is Classic (Single) LOV030 (2018)
Francesco Zeta; Lacer
Lossless
There's Really A Wolf G010003713679Q (2018)
Russ
Lossless
Queen (2018)
Nicki Minaj
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)