Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: minhthienlc
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Shukyoku

Kenji Kawai

0:23
Lossless
18 - Shukyoku.flac Title: Shukyoku Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

4

2

It's Love

Kenji Kawai

3:07
Lossless
17 - It's Love.flac Title: It's Love Artist: Rabbit

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

3

3

Kessen! Hashi no Kabe

Kenji Kawai

3:28
Lossless
15 - Kessen! Hashi no Kabe.flac Title: Kessen! Hashi no Kabe Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

1

4

Daidan'en

Kenji Kawai

1:22
Lossless
16 - Daidan'en.flac Title: Daidan'en Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

5

1:27
Lossless
13 - Dai-yon Rokaku- Monron.flac Title: Dai-yon Rokaku: Monron Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

6

Dai-go Rokaku: Ebiten

Kenji Kawai

2:36
Lossless
14 - Dai-go Rokaku- Ebiten.flac Title: Dai-go Rokaku: Ebiten Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

2

7

Dai-san Rokaku: Uu

Kenji Kawai

1:12
Lossless
12 - Dai-san Rokaku- Uu.flac Title: Dai-san Rokaku: Uu Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

8

0:56
Lossless
11 - Dai-ni Rokaku- Daikokusei to Taihakusei.flac Title: Dai-ni Rokaku: Daikokusei to Taihakusei Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

9

Kirin no Ketsui

Kenji Kawai

4:38
Lossless
09 - Kirin no Ketsui.flac Title: Kirin no Ketsui Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

10

1:34
Lossless
10 - Dai-ichi Rokaku- Bishamonten.flac Title: Dai-ichi Rokaku: Bishamonten Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

11

5:21
Lossless
08 - Akane Dakkan Koubousen 2.flac Title: Akane Dakkan Koubousen 2 Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

12

3:05
Lossless
06 - Akane Dakkan Koubousen 1.flac Title: Akane Dakkan Koubousen 1 Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

13

Nekonron e no Tabiji

Kenji Kawai

4:02
Lossless
07 - Nekonron e no Tabiji.flac Title: Nekonron e no Tabiji Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

14

1:41
Lossless
05 - Happosai no Mukashi-banashi.flac Title: Happosai no Mukashi-banashi Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

15

Kirin Sanjousu

Kenji Kawai

2:22
Lossless
04 - Kirin Sanjousu.flac Title: Kirin Sanjousu Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

1

16

Raichi to Jasumin

Kenji Kawai

2:10
Lossless
03 - Raichi to Jasumin.flac Title: Raichi to Jasumin Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

17

4:27
Lossless
02 - Dai-Konran! Zen'in Shuugou.flac Title: Dai-Konran! Zen'in Shuugou Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

18

Jokyoku

Kenji Kawai

2:47
Lossless
01 - Jokyoku.flac Title: Jokyoku Artist: Kenji Kawai

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000) Listen Album

0

19

Bonus CD

Various Artists

5:12
Lossless
20 - M-7, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47, M-50, M-51, M-54.flac Title: 01 - M-7, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47, M-50, M-51, M-54.

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

2

20

Don't Mind lay-lay Boy

Various Artists

3:21
Lossless
19 - Don't Mind lay-lay Boy.flac Title: Don't Mind lay-lay Boy

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

0

21

Nettouhen Epilogue

Various Artists

1:58
Lossless
18 - Nettouhen Epilogue - M-4, M-2.flac Title: Nettouhen Epilogue - M-4, M-2

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

0

22

Akane no Yume

Various Artists

3:39
Lossless
17 - Akane no Yume - M-39, M-36.flac Title: Akane no Yume - M-39, M-36

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

0

23

Nihon no Shiki

Various Artists

2:22
Lossless
15 - Nihon no Shiki - M-32, M-33.flac Title: Nihon no Shiki - M-32, M-33

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

1

24

Moose! Shuurai!!

Various Artists

2:05
Lossless
16 - Moose! Shuurai!! - M-26, M-29.flac Title: Moose! Shuurai!! - M-26, M-29

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

0

25

P-chan no Ichidai Kesshin

Various Artists

1:52
Lossless
14 - P-chan no Ichidai Kesshin - M-15, M-19.flac Title: P-chan no Ichidai Kesshin - M-15, M-19

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000) Listen Album

0

Album: minhthienlc
Ranma - Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Geki (2000)
Kenji Kawai
Lossless
Ranma - Ongaku Dojo 2 (Second series soundtrack) (2000)
Various Artists
Lossless
Xem thêm...

minhthienlc

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)