Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: mrlichking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

6:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Việt Anh; Album: Chuyện (2005) Listen Album

3.036

2

Teas Me

Chaka Demus & Puers

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Romantic Collection - Reggae Listen Album

401

3

Stop The Train

Saint & Campbell

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Romantic Collection - Reggae Listen Album

491

4

Love You Like Crazy

Chaka Demus & Pliers

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD4 (2010) Listen Album

240

5

Stop The Train

Clint Eastwood & General Saint

5:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD4 (2010) Listen Album

262

6

You Send Come Call Me

Chaka Demus & Pliers

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD5 (2010) Listen Album

218

Beat

Blue Star

B. Carter & C

5:20
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Sax & Sex Vol.6 (1995) Listen Album

300

8

Cecilia

Suggs; Louchie Lou & Michie One

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD4 (2010) Listen Album

316

9

Another One Bites The Dust

Clint Eastwood & General Saint

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD3 (2010) Listen Album

339

10

Uptown Top Ranking

Althea & Donna

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD1 (2010) Listen Album

337

11

Trenchtown Rock

Bob Marley & The Wailers

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Summer Reggae CD2 (2010) Listen Album

406

12

Midnight Train To Georgia

Gladys Knight & The Pips

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Soul CD4 (2007) Listen Album

900

13

Soul Man

Sam & Dave

2:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Soul CD3 (2007) Listen Album

640

14

I'm Your Puppet

James & Bobby Purify

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Soul CD3 (2007) Listen Album

423

Beat

Green Onions

Booker T. & The M.G.s

2:55
Lossless

Playback -> US-UK

Album: 100 Hits Soul CD3 (2007) Listen Album

290

16

Tighten Up

Archie Bell & The Drells

3:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Soul CD1 (2007) Listen Album

429

17

Don't Let Love Get You Down

Archie Bell & The Drells

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Soul CD1 (2007) Listen Album

385

18

Hold On, I'm Coming

Sam & Dave

2:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Soul CD1 (2007) Listen Album

765

19

Another One Bites The Dust

Clint Eastwood & General Saint

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD5 (2008) Listen Album

282

20

Boops (Here To Go)

Sly & Robbie

3:38
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD5 (2008) Listen Album

316

21

She Don't Let Nobody

Chaka Demus & Pliers

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD5 (2008) Listen Album

275

22

Stop The Train

Bob Marley & The Wailers

2:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD4 (2008) Listen Album

316

23

Tease Me

Chaka Demus & Pliers

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD4 (2008) Listen Album

296

24

Satisfy My Soul Babe

Bob Marley & The Wailers

2:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD3 (2008) Listen Album

412

25

Uptown Top Ranking

Althea & Donna

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Hits Reggae CD2 (2008) Listen Album

308

Album: mrlichking
Chuyện (2005)
Quang Dũng
Lossless
Romantic Collection - Reggae
Chaka Demus & Puers
Lossless
100 Hits Summer Reggae CD4 (2010)
Chaka Demus & Pliers
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)