Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: narutardzamvs
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

救世Άργυρóϛ (Kyuusei Argyros)

妖精帝國 (Yousei Teikoku)

4:13
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

9

2

Lyra

Breaking Benjaminn

0:29
Lossless
01 Lyra (2).flac Title: Lyra Artist: Breaking Benjamin

US-UK -> Pop, rock...

Album: no 1 (2018) Listen Album

0

3

Tourniquet

Breaking Benjamin

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

124

4

Psycho

Breaking Benjamin

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

109

5

The Dark Of You

Breaking Benjamin

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

97

6

Down

Breaking Benjamin

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

83

7

Torn In Two

Breaking Benjamin

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

96

8

Blood

Breaking Benjamin

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

81

9

Save Yourself

Breaking Benjamin

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

82

10

Close Your Eyes

Breaking Benjamin

4:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

84

Beat

Vega

Breaking Benjamin

1:22
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Ember (2018) Listen Album

61

12

Red Cold River

Breaking Benjamin

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

113

13

Feed The Wolf

Breaking Benjamin

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ember (2018) Listen Album

112

Beat

7:04
Lossless

Playback -> US-UK

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

19

15

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

24

16

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

28

17

4:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

38

18

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

27

19

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

24

20

5:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

18

21

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

25

22

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

20

23

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

18

24

5:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

15

25

5:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016) Listen Album

10

Album: narutardzamvs
Ember (2018)
Breaking Benjamin
Lossless
End Of Silence: 10th Anniversary Edition (2016)
Red
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)