Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: nguyenkiet15061994
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Mưa Sài Gòn

Chung Tử Lưu

4:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hà Sơn; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

81

2

Chuyện Một Người Đi

Đặng Ánh Nguyệt

5:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Thiện Thanh; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

55

3

Nhạc Tình Quê Hương

Chung Tử Lưu

5:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hà Sơn; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

52

4

Ngày Đá Đơm Bông

Chung Tử Lưu

4:58
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nhật Ngân; Loan Thảo; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

36

5

Nỗi Buồn Đêm Đông

Đặng Ánh Nguyệt

4:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Anh Minh; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

43

6

5:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nhật Ngân; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

38

7

5:21
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Bằng Giang; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

45

8

Cánh Buồm Chuyển Bến

Đặng Ánh Nguyệt

4:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoài Linh; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

45

9

Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ

Chung Tử Lưu

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hà Phương; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

33

10

Đẹp Lòng Người Yêu

Chung Tử Lưu

5:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

36

11

Một Người Đi

Đặng Ánh Nguyệt

6:06
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Mai Châu; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

47

12

Nhớ

Chung Tử Lưu

5:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

44

13

Lại Nhớ Người Yêu

Chung Tử Lưu

4:59
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Giao Tiên; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

39

14

Chuyến Đò Vỹ Tuyến

Đặng Ánh Nguyệt

4:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

60

15

Đắp Mộ Cuộc Tình

Chung Tử Lưu

5:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vũ Thanh; Album: Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018) Listen Album

104

16

9:55
Lossless
Track10.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

9

17

5:24
Lossless
Track09.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

9

18

4:07
Lossless
Track08.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

7

19

4:54
Lossless
Track07.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

7

20

Ru Đời Đi Nhé

Khánh Ly

3:45
Lossless
Track06.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

6

21

3:32
Lossless
Track05.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

5

22

Quỳnh Hương

Khánh Ly

4:21
Lossless
Track04.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

8

23

4:18
Lossless
Track03.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

9

24

4:59
Lossless
Track02.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

14

25

3:22
Lossless
Track01.wav

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Bên Đơi Hiu Quạnh (1992) Listen Album

14

Album: nguyenkiet15061994
Mưa Sài Gòn - Đắp Mộ Cuộc Tình (2018)
Chung Tử Lưu
Lossless
Bên Đơi Hiu Quạnh (1992)
Khánh Ly
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)