Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: northmen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Through Her Eyes

I, Forlorn

7:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

22

2

The Fragile Beast

I, Forlorn

9:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

10

3

Spiral's End

I, Forlorn

7:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

31

4

Hysteria

I, Forlorn

6:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

11

5

My Kingdom Eclipsed

I, Forlorn

7:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

31

6

House Of Glass

I, Forlorn

7:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

28

7

Behind The Sun

I, Forlorn

9:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

50

8

Embers

I, Forlorn

7:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: My Kingdom Eclipsed (2017) Listen Album

14

9

7:46
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

23

10

4:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

26

11

6:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

21

12

4:40
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

13

13

5:39
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

20

14

7:50
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

13

15

2:47
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

15

Beat

3:22
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Of Erthe And Axen Act I (2017) Listen Album

24

17

Outro

Sleeping Woodland

2:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

17

18

With The Sword In The Hand

Sleeping Woodland

4:33
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

23

19

Before Dawn

Sleeping Woodland

4:35
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

15

20

Slipland

Sleeping Woodland

6:56
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

6

21

Odin

Sleeping Woodland

4:50
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

11

22

Khalmar

Sleeping Woodland

4:32
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

4

23

Skald

Sleeping Woodland

6:07
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

7

24

The Brothers

Sleeping Woodland

4:59
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

3

25

Drakkar

Sleeping Woodland

5:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: To the Northern Seas (2017) Listen Album

7

Album: northmen
My Kingdom Eclipsed (2017)
I, Forlorn
Lossless
Of Erthe And Axen Act I (2017)
Xanthochroid
320kbps
To the Northern Seas (2017)
Sleeping Woodland
320kbps
Xem thêm...

northmen

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)