Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: northmen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Her Lost Life

When Nothing Remains

9:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

141

2

Outro: Tears

When Nothing Remains

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

84

3

As All Torn Asunder

When Nothing Remains

13:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

141

4

In Silence I Conceal The Pain

When Nothing Remains

7:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

301

Beat

Solaris

When Nothing Remains

1:14
Lossless

Playback -> US-UK

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

12

6

Mourning Of The Sun

When Nothing Remains

8:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

191

7

A Portrait Of The Dying

When Nothing Remains

7:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

196

8

The Sorrow Within

When Nothing Remains

11:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

124

9

Embrace Her Pain

When Nothing Remains

7:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012) Listen Album

145

10

10:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Songs Of Hope And Sorrow (EP) (2009) Listen Album

123

11

Hope And Sorrow

Far Beyond

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Songs Of Hope And Sorrow (EP) (2009) Listen Album

100

12

Awake

Far Beyond

5:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Songs Of Hope And Sorrow (EP) (2009) Listen Album

136

13

6:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Songs Of Hope And Sorrow (EP) (2009) Listen Album

114

14

True Friends

Cold Embrace

6:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

27

15

Age Of Doom

Cold Embrace

5:44
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

20

16

6:13
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

19

17

March Of The Fallen

Cold Embrace

5:10
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

21

18

In Doom We Trust

Cold Embrace

5:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

21

19

Honour

Cold Embrace

5:04
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

17

20

Empty Alleys

Cold Embrace

3:49
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

32

21

Misery

Cold Embrace

5:24
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

19

22

Way Of The Warrior

Cold Embrace

9:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Age Of Doom (2001) Listen Album

18

23

Children

Labÿrinth

4:07
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Architecture Of A God FRCD783 (2017) Listen Album

8

24

Diamond

Labÿrinth

3:28
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Architecture Of A God FRCD783 (2017) Listen Album

18

25

Stardust And Ashes

Labÿrinth

5:16
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Architecture Of A God FRCD783 (2017) Listen Album

15

     
Album: northmen
As All Torn Asunder SP. 056-12 (2012)
When Nothing Remains
Lossless
Songs Of Hope And Sorrow (EP) (2009)
Far Beyond
Lossless
Age Of Doom (2001)
Cold Embrace
320kbps
Xem thêm...

northmen

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)