Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: northmen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tragic Illusion 25 (2013) Listen Album

149

2

Loneliness Remains

Paradise Lost

4:56
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tragic Illusion 25 (2013) Listen Album

166

3

11:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Mountain (2013) Listen Album

164

4

Set The World On Fire

Mystic Prophecy

3:47
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Killhammer MAS DP0823 (2013) Listen Album

165

5

4:43
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Surgical Steel (2013) Listen Album

119

6

3:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Surgical Steel (2013) Listen Album

239

7

Many Moons Ago

Empyrium

4:34
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into the Pantheon (2013) Listen Album

171

8

Lovesong

To/Die/For

3:34
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Samsara (2012) Listen Album

288

9

2:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: End of Disclosure (Vynil Edition) (2013) Listen Album

120

10

4:23
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super Collider (2013) Listen Album

214

11

A House Divided

Megadeth

4:05
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super Collider (2013) Listen Album

237

12

Old Man Maiden

Balyios

5:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Homeward (2012) Listen Album

153

13

4:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Human Reset (2014) Listen Album

81

Beat

8:44
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

0

Beat

The Wolf

Nahtram

6:53
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

0

Beat

Interlude

Nahtram

4:13
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

0

Beat

Stormroad

Nahtram

6:02
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

5

Beat

11:54
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

1

19

4:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Elements of the Infinite (2014) Listen Album

176

20

Exile

Eldertale

4:13
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Land Of Old (EP) (2014) Listen Album

90

21

Land Of Old

Eldertale

8:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Land Of Old (EP) (2014) Listen Album

79

22

Time Of Ancient

Eldertale

5:13
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Land Of Old (EP) (2014) Listen Album

72

23

Way Of Your Life

Barque Of Dante

7:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Way of Your Life (Single) MORT 061 (2011) Listen Album

7

Beat

Way Of Your Life

Barque Of Dante

7:11
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Way of Your Life (Single) MORT 061 (2011) Listen Album

2

Beat

Dead Still

Barque Of Dante

1:56
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Way of Your Life (Single) MORT 061 (2011) Listen Album

3

Album: northmen
Tragic Illusion 25 (2013)
Paradise Lost
320kbps
The Mountain (2013)
Haken
320kbps
Killhammer MAS DP0823 (2013)
Mystic Prophecy
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)