Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: northmen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:03
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ulver; Album: Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell (1998) Listen Album

78

Beat

A New Dawn

Adrana

3:25
320kbps

Playback -> US-UK

Album: The Ancient Realms BR 8244 (2011) Listen Album

1

Beat

Loneliness

Secret Illusion

1:13
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Illusion RISING CD091 (2011) Listen Album

2

4

The Fate Of Kings

Forefather

8:03
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Engla Tocyme (2002) Listen Album

55

5

4:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Forgotten Soil of This Land (Demo) (2014) Listen Album

77

6

The Reason

Suotana

5:12
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Forgotten Soil of This Land (Demo) (2014) Listen Album

60

7

4:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tragic Illusion 25 (2013) Listen Album

149

8

Loneliness Remains

Paradise Lost

4:56
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tragic Illusion 25 (2013) Listen Album

166

9

11:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Mountain (2013) Listen Album

164

10

Set The World On Fire

Mystic Prophecy

3:47
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Killhammer MAS DP0823 (2013) Listen Album

165

11

4:43
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Surgical Steel (2013) Listen Album

119

12

3:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Surgical Steel (2013) Listen Album

239

13

Many Moons Ago

Empyrium

4:34
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Into the Pantheon (2013) Listen Album

171

14

Lovesong

To/Die/For

3:34
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Samsara (2012) Listen Album

288

15

2:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: End of Disclosure (Vynil Edition) (2013) Listen Album

121

16

4:23
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super Collider (2013) Listen Album

215

17

A House Divided

Megadeth

4:05
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super Collider (2013) Listen Album

238

18

Old Man Maiden

Balyios

5:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Homeward (2012) Listen Album

153

19

4:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Human Reset (2014) Listen Album

81

Beat

8:44
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

0

Beat

The Wolf

Nahtram

6:53
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

0

Beat

Interlude

Nahtram

4:13
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

0

Beat

Stormroad

Nahtram

6:02
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

5

Beat

11:54
320kbps

Playback -> US-UK

Album: An Ominous Journey (2018) Listen Album

1

25

4:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Elements of the Infinite (2014) Listen Album

176

Album: northmen
Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell (1998)
Ulver
320kbps
The Ancient Realms BR 8244 (2011)
Adrana
320kbps
Illusion RISING CD091 (2011)
Secret Illusion
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)