Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: northmen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Storm Of Tides

Shield Breaker

4:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

2

2

On Frozen Ground

Shield Breaker

4:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

0

3

Ironheart

Shield Breaker

7:36
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

0

4

Sword Song

Shield Breaker

4:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

0

5

The Coming Of War

Shield Breaker

6:46
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

0

6

The Long Journey Home

Shield Breaker

7:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

1

7

6:10
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Frost And Shadow (2018) Listen Album

1

8

The Guardian

Shield Breaker

3:28
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

9

Galdr

Shield Breaker

3:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

10

In Splendour Laid

Shield Breaker

4:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

11

Through The Raven's Eye

Shield Breaker

5:07
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

12

At The End

Shield Breaker

5:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

13

Of Kingdoms Come And Gone

Shield Breaker

5:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

14

Runatal

Shield Breaker

2:03
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

15

Fortress

Shield Breaker

5:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fortress (2018) Listen Album

0

16

Getsu Senshi

Adagio

3:40
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

31

17

6:21
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

41

18

Codex Oscura

Adagio

9:05
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

21

19

4:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

16

20

5:35
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

15

21

Undead

Adagio

4:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

15

22

Fear Circus

Adagio

3:57
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

24

23

5:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

13

24

Vamphyri

Adagio

4:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Archangels in Black POSH 110 (2009) Listen Album

16

25

4:03
320kbps
01 - The Argument, Plate 2.mp3 Title: Track01 Artist: Ulver

US-UK -> Pop, rock...

Ulver; Album: Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell (1998) Listen Album

78

Album: northmen
Frost And Shadow (2018)
Shield Breaker
320kbps
Fortress (2018)
Shield Breaker
320kbps
Archangels in Black POSH 110 (2009)
Adagio
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)