Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: northmen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Night's Dew

Shape Of Despair

6:59
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Angels of Distress (2001) Listen Album

26

2

To Live For My Death

Shape Of Despair

17:19
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Angels of Distress (2001) Listen Album

76

3

Quiet These Paintings Are

Shape Of Despair

14:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Angels of Distress (2001) Listen Album

59

4

Angels Of Distress

Shape Of Despair

9:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Angels of Distress (2001) Listen Album

444

5

Fallen

Shape Of Despair

6:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Angels of Distress (2001) Listen Album

344

6

Illusion's Play

Shape Of Despair

12:36
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Illusion's Play (2004) Listen Album

63

7

Fragile Emptiness

Shape Of Despair

8:56
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Illusion's Play (2004) Listen Album

63

8

Curse Life

Shape Of Despair

9:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Illusion's Play (2004) Listen Album

64

9

Entwined In Misery

Shape Of Despair

8:03
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Illusion's Play (2004) Listen Album

73

10

Still-Motion

Shape Of Despair

16:29
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Illusion's Play (2004) Listen Album

77

Beat

Sleep Mirrored

Shape Of Despair

6:09
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Illusion's Play (2004) Listen Album

76

Beat

Zombi

Sulphur Aeon

3:37
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

27

13

4:43
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

22

14

4:34
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

25

15

4:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

41

16

Monolithic

Sulphur Aeon

3:53
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

27

17

4:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

38

18

Where Black Ships Sail

Sulphur Aeon

3:39
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

21

19

The Devil's Gorge

Sulphur Aeon

4:27
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

25

20

Inexorable Spirits

Sulphur Aeon

4:49
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

28

Beat

Cthulhu Rites

Sulphur Aeon

1:35
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013) Listen Album

25

22

The Swansong

Before The Rain

6:39
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: ...And With The Day Dying Light (2002) Listen Album

48

23

You... My Ruin

Before The Rain

6:02
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: ...And With The Day Dying Light (2002) Listen Album

55

24

Be Mine

Before The Rain

12:48
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: ...And With The Day Dying Light (2002) Listen Album

70

25

Tears From An Angel's Eye

Eternal Grieve

6:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mourning (2003) Listen Album

20

     
Album: northmen
Angels of Distress (2001)
Shape Of Despair
320kbps
Illusion's Play (2004)
Shape Of Despair
320kbps
Swallowed By The Ocean's Tide FDA51CD (2013)
Sulphur Aeon
320kbps
Xem thêm...

northmen

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)