Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: phambao198
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

I'll Be Fine

Suran

4:12
Lossless
背影(Inst_)-Suran.flac

Playback -> Hàn

Album: Hwayugi OST Part.4 (2018) Listen Album

0

2

I'll Be Fine

Suran

4:12
Lossless
背影-Suran.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hwayugi OST Part.4 (2018) Listen Album

0

3

Proud

Rita Ora

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Proud (2018) Listen Album

3

4

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Let There Be Light (如初之光) (2018) Listen Album

0

Beat

I Want Love

Kassy

3:11
Lossless
사랑받고 싶어 (Inst.)_Kassy.wav

Playback -> Hàn

Album: I Want Love (2018) Listen Album

6

6

3:43
Lossless
이 노랠 들어요_Kassy.wav

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

맹지나, 케이시(Kassy), 조영수; Album: I Want Love (2018) Listen Album

16

7

Chiche

Kassy

3:36
Lossless
뻔해_Kassy.wav

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Want Love (2018) Listen Album

15

8

Don't Forget

Kassy

3:02
Lossless
잊어가지마_Kassy.wav

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Want Love (2018) Listen Album

23

9

3:25
Lossless
담담할 줄 알았어_Kassy.wav

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Want Love (2018) Listen Album

17

10

I Want Love

Kassy

3:11
Lossless
사랑받고 싶어_Kassy.wav

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I Want Love (2018) Listen Album

38

11

What Will Become Of Us

Phillip Philips

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

10

12

Into The Wild

Phillip Philips

3:31
Lossless
Into The Wild_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

10

13

Her Mystery

Phillip Philips

3:39
Lossless
Her Mystery_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

10

14

Love Junkie

Phillip Philips

2:59
Lossless
Love Junkie_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

9

15

Don't Tell Me

Phillip Philips

3:04
Lossless
Don't Tell Me_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

20

16

Sand Castles

Phillip Philips

4:17
Lossless
Sand Castles_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

11

17

I Dare You

Phillip Philips

5:04
Lossless
I Dare You_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

9

18

My Name

Phillip Philips

4:00
Lossless
My Name_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

11

19

Part Of My Plan

Phillip Philips

3:39
Lossless
Part Of My Plan_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

15

20

Miles

Phillip Philips

3:08
Lossless
Miles_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

10

21

Dance With Me

Phillip Philips

3:38
Lossless
Dance With Me_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

11

22

Magnetic

Phillip Philips

3:15
Lossless
Magnetic_Phillip Phillips.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Collateral (2018) Listen Album

28

23

Hey (얘들아)

Jang Wooyoung

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: When Break Up (2018) Listen Album

10

24

Party Shots

Jang Wooyoung

3:01
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: When Break Up (2018) Listen Album

11

25

As Long As You Can

Jang Wooyoung

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: When Break Up (2018) Listen Album

8

Album: phambao198
Hwayugi OST Part.4 (2018)
Suran
Lossless
Proud (2018)
Rita Ora
Lossless
Let There Be Light (如初之光) (2018)
Mạc Văn Uý
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)