Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: phongbaba
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Night Bird Flying

Jimi Hendrix

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

1

2

Night Bird Flying

Jimi Hendrix

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970)

1

3

My Friend

Jimi Hendrix

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

1

4

Freedom

Jimi Hendrix

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

5

Drifting

Jimi Hendrix

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

6

Ezy Ryder

Jimi Hendrix

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

7

Straight Ahead

Jimi Hendrix

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

8

Astro Man

Jimi Hendrix

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

9

Angel

Jimi Hendrix

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

10

Belly Button Window

Jimi Hendrix

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimi Hendrix; Album: The Cry Of Love (1970) Listen Album

0

11

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Blind Blake; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

1

12

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Fitz McLean; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

13

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bobby Miller; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

1

14

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Traditional; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

15

4:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sleepy John Estes; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

16

6:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Woody Guthrie; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

17

5:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Woody Guthrie; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

18

6:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alfred Reed; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

19

Tattler (Live)

Ry Cooder

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Washington Phillips; Ry Cooder; Russ Titelman; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

1

20

5:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimmy McHugh; Harold Adamson; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

21

Alimony (Live)

Ry Cooder

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brenda Lee Jones; Welton Young; Robert Higginbotham; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

22

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gerry "Dickey Doo" Granahan; Marion Smith; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

23

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Traditional; Album: Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020) Listen Album

0

24

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimmy Page; Album: Live At Ronnie Scott's (2008) Listen Album

2

25

Medley: Green River / Suzie Q (Live)

Creedence Clearwater Revival

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

John Fogerty; Eleanor Broadwater; Dale Hawkins; Stanley S. Lewis; Robert Chaisson; Album: Live in Europe (1973) Listen Album

0

Album: phongbaba
The Cry Of Love (1970)
Jimi Hendrix
Lossless
Just A Workin' Man (Live at Record Plant, Sausalito, California 1974 KSAN Broadcast) (2020)
Ry Cooder
Lossless
Live At Ronnie Scott's (2008)
Jeff Beck
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)