Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: purple.sunshine.alone
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bộ Bộ Kinh Tâm (步步惊心) OST (2011) Listen Album

2.411

2

Vị Ái Thành Thần

Sở Thiên Thư

4:27
256kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

167

3

朋友別哭

吕方

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

吕方

214

4

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 OST (2009) Listen Album

374

5

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp OST (2006) Listen Album

1.175

6

4:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 OST (2009) Listen Album

672

7

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 OST (2009) Listen Album

866

8

Tinh Quái (古灵精怪)

Ngô Ngải Lâm; Lâm Tĩnh Như

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Ngoại Phi Tiên OST (2006) Listen Album

512

9

那些花儿

Phác Thụ

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

329

10

苏珊的舞鞋

Phác Thụ

5:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

116

11

白桦林

Phác Thụ

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

340

12

生如夏花

Phác Thụ

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

367

13

火车开往冬天

Phác Thụ

5:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

366

14

活着

Phác Thụ

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

324

15

来不及

Phác Thụ

5:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

315

16

旅途

Phác Thụ

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

341

17

我爱你,再见

Phác Thụ

4:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

436

18

我去2000年

Phác Thụ

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

361

19

平凡之路

Phác Thụ

5:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

804

20

妈妈,我

Phác Thụ

4:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

340

21

她在睡梦中

Phác Thụ

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

324

22

在希望的田野上

Phác Thụ

3:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

389

23

召唤

Phác Thụ

5:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

337

24

别,千万别

Phác Thụ

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

339

25

傻子才悲伤

Phác Thụ

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Con Đường Bình Dị (2014) Listen Album

406

Album: purple.sunshine.alone
Bộ Bộ Kinh Tâm (步步惊心) OST (2011)
Lưu Thi Thi
Lossless
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 OST (2009)
Huynh Đệ Liên
Lossless
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp OST (2006)
A Tang
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)