Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: rosmuseing
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Who Are You

Scarlett Johansson

4:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

206

2

I Don't Wanna Grow Up

Scarlett Johansson

4:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

237

3

I Wish I Was In New Orleans

Scarlett Johansson

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

223

4

Green Grass

Scarlett Johansson

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

240

5

Song For Jo

Scarlett Johansson

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

202

6

Fannin Street

Scarlett Johansson; David Bowie

5:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

128

7

Anywhere I Lay My Head

Scarlett Johansson

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

290

8

Falling Down

Scarlett Johansson; David Bowie

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

143

9

Town With No Cheer

Scarlett Johansson

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

166

Beat

Fawn

Scarlett Johansson

2:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

60

11

No One Knows I'm Gone

Scarlett Johansson

2:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anywhere I Lay My Head (2008) Listen Album

185

12

Clean

Pete Yorn; Scarlett Johansson

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

248

13

Shampoo

Pete Yorn; Scarlett Johansson

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

180

14

I Am The Cosmos

Pete Yorn; Scarlett Johansson

2:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

183

15

Blackie's Dead

Pete Yorn; Scarlett Johansson

2:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

172

16

Search Your Heart

Pete Yorn; Scarlett Johansson

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

207

17

I Don't Know What To Do

Pete Yorn; Scarlett Johansson

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

320

18

Wear And Tear

Pete Yorn; Scarlett Johansson

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

194

19

Relator

Pete Yorn; Scarlett Johansson

2:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

232

20

Someday

Pete Yorn; Scarlett Johansson

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Break Up (2009) Listen Album

183

21

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wilderness (2013) Listen Album

92

22

Change

Angus & Julia Stone

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Down The Way (2010) Listen Album

152

23

I'll Wait

Angus & Julia Stone

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Down The Way (2010) Listen Album

106

24

Little Bird

Angus & Julia Stone

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Down The Way (2010) Listen Album

109

25

This Way

Angus & Julia Stone

2:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Down The Way (2010) Listen Album

129

     
Album: rosmuseing
Anywhere I Lay My Head (2008)
Scarlett Johansson
Lossless
Break Up (2009)
Pete Yorn; Scarlett Johansson
Lossless
Wilderness (2013)
Midas Fall
Lossless
Xem thêm...

rosmuseing

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)