Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: rosmuseing
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Shadow

Chromatics

3:45
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Shadow (2015) Listen Album

194

2

Love Song

Candice Glover

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

322

3

Thank You

Candice Glover

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

202

4

Coulda Been Me

Candice Glover

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

241

5

In The Middle

Candice Glover

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

189

6

Kiss Me

Candice Glover

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

226

7

Forever That Man

Candice Glover

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

216

8

Passenger

Candice Glover

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

291

9

Damn

Candice Glover

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

226

10

Same Kinda Man

Candice Glover

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

214

11

Die Without You

Candice Glover

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

225

12

Cried

Candice Glover

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Music Speaks (2014) Listen Album

348

13

Young Things

Neighbors

5:04
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Failure (2014) Listen Album

107

Beat

Intro: Failure

Neighbors

1:50
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Failure (2014) Listen Album

92

15

The Way (JdB Radio Edit)

Ariana Grande; Mac Miller

4:25
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Yours Truly (2013) Listen Album

694

16

Emotional

Autre Ne Veut

2:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Autre Ne Veut (2010) Listen Album

33

17

Drama Cum Drama

Autre Ne Veut

4:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Autre Ne Veut (2010) Listen Album

50

18

Tell Me

Autre Ne Veut

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Autre Ne Veut (2010) Listen Album

53

19

2:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Pure Rock 'N' Roll CD3 (2013) Listen Album

1.008

20

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Version 2.0 (1998) Listen Album

132

21

Down

The Kooks

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Listen (2014) Listen Album

416

22

Bad Habit

The Kooks

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Listen (2014) Listen Album

1.396

23

Paradise

Abandon All Ships

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Malocchio (2014) Listen Album

98

24

Centipede

Abandon All Ships

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Malocchio (2014) Listen Album

172

25

Malocchio

Abandon All Ships

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Malocchio (2014) Listen Album

100

Album: rosmuseing
Shadow (2015)
Chromatics
Lossless
Music Speaks (2014)
Candice Glover
Lossless
Failure (2014)
Neighbors
Lossless
Xem thêm...

rosmuseing

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)