Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: rosmuseing
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

329

2

Echoes Of Silence

The Weeknd

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

560

3

Next

The Weeknd

6:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

1.578

4

The Fall

The Weeknd

5:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

465

5

Same Old Song

The Weeknd; Juicy J

5:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

417

6

Initiation

The Weeknd

4:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

552

7

XO, The Host

The Weeknd

7:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

361

8

Outside

The Weeknd

4:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

793

9

Montreal

The Weeknd

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

839

10

D.D.

The Weeknd

4:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Echoes Of Silence (2011) Listen Album

575

11

Booty Meat

Soulja Boy

3:36
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

209

12

She Thirsty

Soulja Boy

3:39
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

158

13

Don't Get Mad

Soulja Boy

4:20
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

190

14

Pass It To Arab

Soulja Boy; Arab

3:58
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

181

15

Yahhh!

Soulja Boy; Arab

3:10
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

294

16

Donk

Soulja Boy

3:13
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

244

17

Let Me Get Em

Soulja Boy

3:22
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

167

18

Bapes

Soulja Boy; Arab

3:54
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

164

19

Snap And Roll

Soulja Boy

3:45
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

179

20

Sidekick

Soulja Boy

3:59
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

385

21

Crank That

Soulja Boy

3:41
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Souljaboytellem.com (2007) Listen Album

5.829

22

High Life

Jake Miller; Jeremy Thurber

3:03
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Us Against Them (2013) Listen Album

363

23

Me And You

Jake Miller

4:08
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Us Against Them (2013) Listen Album

709

24

Heaven

Jake Miller

3:28
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Us Against Them (2013) Listen Album

293

25

Awake All Night

Cody Simpson

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Surfer's Paradise (2013) Listen Album

499

     
Album: rosmuseing
Echoes Of Silence (2011)
The Weeknd
Lossless
Souljaboytellem.com (2007)
Soulja Boy
Lossless
Us Against Them (2013)
Jake Miller; Jeremy Thurber
Lossless
Xem thêm...

rosmuseing

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)