Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: rosmuseing
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Red Red Red

Fiona Apple

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

153

2

Not About Love

Fiona Apple

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

138

3

Please Please Please

Fiona Apple

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

157

4

Oh Well

Fiona Apple

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

140

5

Window

Fiona Apple

5:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

170

6

Parting Gift

Fiona Apple

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

84

7

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

173

8

Extraordinary Machine

Fiona Apple

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

257

9

Better Version Of Me

Fiona Apple

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

130

10

Get Him Back

Fiona Apple

5:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

183

11

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Extraordinary Machine (2005) Listen Album

123

12

Get Gone

Fiona Apple

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

230

13

The Way Things Are

Fiona Apple

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

170

14

Fast As You Can

Fiona Apple

4:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

199

15

A Mistake

Fiona Apple

4:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

197

16

Paper Bag

Fiona Apple

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

211

17

Love Ridden

Fiona Apple

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

158

18

Limp

Fiona Apple

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

287

19

To Your Love

Fiona Apple

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

242

20

On The Bound

Fiona Apple

5:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

196

21

I Know

Fiona Apple

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: When The Pawn... (1999) Listen Album

240

22

Pale September

Fiona Apple

5:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tidal (1996) Listen Album

179

23

The Child Is Gone

Fiona Apple

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tidal (1996) Listen Album

199

24

Never Is A Promise

Fiona Apple

5:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tidal (1996) Listen Album

195

25

The First Taste

Fiona Apple

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tidal (1996) Listen Album

244

     
Album: rosmuseing
Extraordinary Machine (2005)
Fiona Apple
Lossless
When The Pawn... (1999)
Fiona Apple
Lossless
Tidal (1996)
Fiona Apple
Lossless
Xem thêm...

rosmuseing

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)