Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: sanctuarydejavu
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

I Want You

ZARD

4:21
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

47

2

4:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

40

3

3:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

33

4

Makenaide

ZARD

3:47
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

64

5

4:26
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

39

6

4:22
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

40

7

3:57
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

47

8

Season

ZARD

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

133

9

4:54
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Yureru Omoi BGCH-1001 (1993) Listen Album

57

10

2:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

53

11

8:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

85

12

10:41
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

39

13

hero

ZARD

5:00
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

29

14

4:02
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

55

15

4:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

93

16

Omohide

ZARD

4:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

44

17

5:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

45

18

4:48
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

120

19

5:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

35

20

5:36
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

84

21

5:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001) Listen Album

73

22

Eien

ZARD

3:50
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Eien JBCJ-1021 (1999) Listen Album

55

23

4:34
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Mou Sagasanai BGCH-1004 (1991) Listen Album

49

24

4:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Mou Sagasanai BGCH-1004 (1991) Listen Album

36

25

Forever

ZARD

4:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZARD; Album: Mou Sagasanai BGCH-1004 (1991) Listen Album

58

Album: sanctuarydejavu
Yureru Omoi BGCH-1001 (1993)
ZARD
Lossless
Toki no Tsubasa JBCJ-1033 (2001)
ZARD
Lossless
Eien JBCJ-1021 (1999)
ZARD
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)