Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: sueruan012
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Leslie Cheung In Concert 1997 (CD1) (跨越97演唱會) (1997) Listen Album

24

2

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Quán Trung; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

3

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Quán Trung; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

2

4

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Quán Trung; Lời: Huỳnh Gia Cường; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

5

3:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Quán Trung; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

6

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

7

5:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

8

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Beyond; Lời: Huỳnh Gia Câu; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

9

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Beyond; Lời: Huỳnh Gia Câu; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

10

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Cường; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

11

5:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Lưu Trác Huy; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

12

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Gia Cường; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

13

2:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Diệp Thế Vinh; Album: 樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993) Listen Album

0

14

風再起時/Khi gió lại thổi

Trương Quốc Vinh

9:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

5

15

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

8

16

暴風一族/Gia tộc bão

Trương Quốc Vinh

3:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

2

17

The Way We Were

Trương Quốc Vinh

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

2

18

明星/Minh tinh

Trương Quốc Vinh

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

1

19

6:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

6

20

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

5

21

9:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

5

22

Miss You Much

Trương Quốc Vinh

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

1

23

倩女幽魂/Thiến nữ u hồn

Trương Quốc Vinh

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

28

24

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990) Listen Album

1

25

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

9

Album: sueruan012
樂與怒/Rock 'n' Roll 4509-92829-2 (1993)
Beyond
Lossless
張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD2) 9811554 (1990)
Trương Quốc Vinh
Lossless
張國榮告別樂壇演唱會/Final Encounter of the Legend (CD1) 9811553 (1990)
Trương Quốc Vinh
Lossless
Xem thêm...

sueruan012

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)