Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: sueruan012
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Leslie Cheung In Concert 1997 (跨越97演唱會) (CD2) (1997) Listen Album

168

2

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Bách Cường; Trịnh Quốc Giang; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

26

3

2:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Barry Gibb; Robin Gibb; Maurice Gibb; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

30

4

2:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Jose Rono; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

44

5

Ân Tình (恩情)

Trần Bách Cường

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: George De La Rue; Hal Shaper; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

15

6

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Kenneth Chan; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

13

7

Hai Trái Tim Si Tình (兩心痴)

Trần Bách Cường

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Juliano Salerni; Lời: Trần Bách Cường; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

15

8

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Leslie Cheung In Concert 1997 (跨越97演唱會) (CD1) (1997) Listen Album

91

9

2:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Diệp Thế Vinh; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

17

10

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Gia Cường; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

69

11

5:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Lưu Trác Huy; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

40

12

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Cường; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

16

13

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Beyond; Lời: Huỳnh Gia Câu; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

12

14

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Beyond; Lời: Huỳnh Gia Câu; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

15

15

5:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

61

16

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

20

17

3:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Quán Trung; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

31

18

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Quán Trung; Lời: Huỳnh Gia Cường; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

50

19

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Quán Trung; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

91

20

4:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Quán Trung; Album: Rock 'n' Roll (樂與怒) 4509-92829-2 (1993) Listen Album

46

21

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Final Encounter Of The Legend (張國榮告別樂壇演唱會) (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

26

22

Nhớ Em (想妳)

Trương Quốc Vinh

5:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Final Encounter Of The Legend (張國榮告別樂壇演唱會) (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

24

23

Ái Mộ (愛慕)

Trương Quốc Vinh

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Final Encounter Of The Legend (張國榮告別樂壇演唱會) (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

20

24

3:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Final Encounter Of The Legend (張國榮告別樂壇演唱會) (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

15

25

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Final Encounter Of The Legend (張國榮告別樂壇演唱會) (CD1) 9811553 (1990) Listen Album

47

Album: sueruan012
Leslie Cheung In Concert 1997 (跨越97演唱會) (CD2) (1997)
Trương Quốc Vinh
Lossless
First Love BM-10219-2 (1979)
Trần Bách Cường
Lossless
Leslie Cheung In Concert 1997 (跨越97演唱會) (CD1) (1997)
Trương Quốc Vinh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)