Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: sueruan012
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Thái Nghị Chương; Lời: Diêu Nhược Long; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

10

2

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Hồng Thạnh Văn; Huỳnh Lệ Tinh; Lời: Diêu Nhược Long; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

7

3

Tương Ái (相愛)

Mai Diễm Phương

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Ngô Húc Văn; Lời: Lại Mạn Đình; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

9

4

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Hầu Chí Kiên; Lời: Diêu Nhược Long; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

7

5

Nổi Giận (上火)

Mai Diễm Phương

5:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Thái Nghị Chương; Lời: Trần Lạc Dung; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

6

6

5:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Luân Vĩnh Lượng; Lời: Phan Nguyên Lương; Thi Nhân Thành; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

6

7

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Phú Vinh; Lời: Dịch Gia Dương; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

13

8

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Diệp Lương Tuấn; Lời: Trần Giai Minh; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

16

9

Nữ Nhân Hoa (女人花)

Mai Diễm Phương

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Diệu Xuyên; Lời: Lý An Tu; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

19

10

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Phú Vinh; Lời: Dịch Gia Dương; Album: Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997) Listen Album

7

Beat

1:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

2

Beat

Đấu Pháp (鬥法)

Various Artists

1:37
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

Beat

2:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

14

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoàng Triêm; Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

2

Beat

Tìm Chồng (尋夫)

Various Artists

2:12
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

Beat

1:25
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

Beat

1:39
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

18

3:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoàng Triêm; Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

0

Beat

1:50
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

2

Beat

1:51
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

Beat

Trị Thuỷ (治水)

Various Artists

2:07
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

2

Beat

Tư Tình (思情)

Various Artists

3:04
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

2

Beat

1:41
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

Beat

Tâm Ma (心魔)

Various Artists

1:13
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

2

25

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hoàng Triêm; Album: Thanh Xà (青蛇) OST (1993) Listen Album

1

Album: sueruan012
Nữ Nhân Hoa (女人花) (1997)
Mai Diễm Phương
Lossless
Thanh Xà (青蛇) OST (1993)
Various Artists
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)