Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: sueruan012
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đợi (等)

Trần Bách Cường

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Bách Cường; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

23

2

4:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Vương Văn Thanh; Lời: Phan Vỹ Nguyên; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

20

3

4:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Bách Cường; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

14

4

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Từ Nhật Cần; Lời: Lâm Tịch; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

19

5

Năm Tháng Si Tình (痴情歲月)

Trần Bách Cường

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Từ Nhật Cần; Lời: Phan Nguyên Lương; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

16

6

4:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Lại Kiện Thông; Lời: Hướng Tuyết Hoài; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

17

7

Không Chia Lìa (離不開)

Trần Bách Cường

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lâm Mẫn Thông; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

9

8

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Bách Cường; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

82

9

Đúng Hay Sai (對不對)

Trần Bách Cường

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Tào Tuấn Hồng; Huỳnh Đại Quân; Lời: Phan Nguyên Lương; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

16

10

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Juan Carlos Calderon; Lời: Phan Vỹ Nguyên; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

10

11

Nửa Phần Duyên (半分緣)

Trần Bách Cường

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: P.Gordon; J.Williams, J.Gruska; Lời: Phan Vỹ Nguyên; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

17

12

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Hứa Quán Kiệt; Lời: Hứa Quán Kiệt; Tiết Chí Hùng; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

26

13

Chỉ Vì Yêu Em (只因愛你)

Trần Bách Cường

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Từ Nhật Cần; Lời: Lâm Tịch; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

18

14

Em Thân Yêu (親愛的您)

Trần Bách Cường

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Từ Nhật Cần; Lời: Lâm Tịch; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

17

15

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Trần Bách Cường; Từ Nhật Cần; Lời: Vương Thư Quyền; Album: Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992) Listen Album

14

16

Hoạ Tình (畫情)

Diêu Bối Na

5:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoạ Bì 2 (畫皮2) OST (2012) Listen Album

823

17

C3PO

Lý Khắc Cần

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Quảng Thượng Khai; Lời: Lý Khắc Cần; Album: C3PO (Single) (2017) Listen Album

8

18

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Bách Cường; Trịnh Quốc Giang; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

55

19

2:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Barry Gibb; Robin Gibb; Maurice Gibb; Lời: Trịnh Quốc Giang; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

55

20

Rocky Road

Trần Bách Cường

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Trần Bách Cường; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

35

21

I Just Fall In Love Again

Trần Bách Cường

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Steve Dorff; Gloria Sklerov; Harry Lloyd; Larry Herbstritt; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

44

22

Interlude

Trần Bách Cường

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

George De La Rue; Hal Shaper; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

36

23

First Love

Trần Bách Cường

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Trần Bách Cường; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

18

24

Holiday

Trần Bách Cường

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Robin Gibb; Barry Gibb; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

41

25

Young Girl

Trần Bách Cường

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jerry Fuller; Album: First Love BM-10219-2 (1979) Listen Album

18

Album: sueruan012
Em Thân Yêu (親愛的您) 4509-90642-2 (1992)
Trần Bách Cường
Lossless
C3PO (Single) (2017)
Lý Khắc Cần
Lossless
First Love BM-10219-2 (1979)
Trần Bách Cường
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)