Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: tan.nguyenhuy29
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Chờ

Thiên Trang

4:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

1.082

2

Tâm Sự Với Em

Chế Linh

5:58
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Trang; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

2.901

3

Nhật Ký Đời Tôi

Trang Thanh Lan

4:59
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Sơn; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

743

4

Trộm Nhìn Nhau

Duy Khánh

4:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trầm Tử Thiêng; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

2.372

5

5:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

1.550

6

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993) Listen Album

4.550

7

Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (4/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Diệp Lang; Kim Ngọc; Bích Ngọc

19:18
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Quy Sắc; Album: Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

2.045

8

Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (3/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Diệp Lang; Kim Ngọc; Bích Ngọc

18:55
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Quy Sắc; Album: Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

1.862

9

Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (2/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Diệp Lang; Kim Ngọc; Bích Ngọc

12:48
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Quy Sắc; Album: Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

2.104

10

Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (1/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Diệp Lang; Kim Ngọc; Bích Ngọc

20:00
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Quy Sắc; Album: Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

2.271

11

Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (4/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Phượng Liên; Thanh Thanh Hoa; Nam Hùng; Minh Đức

14:46
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Album: Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

1.988

12

Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (3/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Phượng Liên; Thanh Thanh Hoa; Nam Hùng; Minh Đức

15:03
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Album: Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

1.952

13

Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (2/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Phượng Liên; Thanh Thanh Hoa; Nam Hùng; Minh Đức

15:18
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Album: Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

1.949

14

Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (1/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Phượng Liên; Thanh Thanh Hoa; Nam Hùng; Minh Đức

18:15
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Album: Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

2.175

15

Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (4/4)

Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thành Được; Thanh Nga; Diệp Lang; Ngọc Giàu; Văn Chung; Kim Giác; Đức Phú; Kim Ngọc; Thanh Việt; Hồng Nga; Hữu Phước; Ngọc Tuyền

21:08
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Đức Phú; Album: Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (Pre 75) (1974) Listen Album

116

16

Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (3/4)

Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thành Được; Thanh Nga; Diệp Lang; Ngọc Giàu; Văn Chung; Kim Giác; Đức Phú; Kim Ngọc; Thanh Việt; Hồng Nga; Hữu Phước; Ngọc Tuyền

22:44
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Đức Phú; Album: Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (Pre 75) (1974) Listen Album

110

17

Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (2/4)

Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thành Được; Thanh Nga; Diệp Lang; Ngọc Giàu; Văn Chung; Kim Giác; Đức Phú; Kim Ngọc; Thanh Việt; Hồng Nga; Hữu Phước; Ngọc Tuyền

18:39
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Đức Phú; Album: Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (Pre 75) (1974) Listen Album

157

18

Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (1/4)

Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thành Được; Thanh Nga; Diệp Lang; Ngọc Giàu; Văn Chung; Kim Giác; Đức Phú; Kim Ngọc; Thanh Việt; Hồng Nga; Hữu Phước; Ngọc Tuyền

24:26
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Đức Phú; Album: Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ (Cải Lương) (Pre 75) (1974) Listen Album

127

19

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (5/5)

Thành Được - Thanh Nga - Bạch Tuyết - Phương Quang - Hồng Nga - Diệp Lang - Diệp Lang - Phương Thanh - Kim Giác - Kim Quang

18:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

3.702

20

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (4/5)

Thành Được - Thanh Nga - Bạch Tuyết - Phương Quang - Hồng Nga - Diệp Lang - Diệp Lang - Phương Thanh - Kim Giác - Kim Quang

18:56
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

3.583

21

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (3/5)

Thành Được - Thanh Nga - Bạch Tuyết - Phương Quang - Hồng Nga - Diệp Lang - Diệp Lang - Phương Thanh - Kim Giác - Kim Quang

18:15
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

3.416

22

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (2/5)

Thành Được - Thanh Nga - Bạch Tuyết - Phương Quang - Hồng Nga - Diệp Lang - Diệp Lang - Phương Thanh - Kim Giác - Kim Quang

18:40
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

3.517

23

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (1/5)

Thành Được - Thanh Nga - Bạch Tuyết - Phương Quang - Hồng Nga - Diệp Lang - Diệp Lang - Phương Thanh - Kim Giác - Kim Quang

22:55
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.339

24

Sơn Nữ Phà Ca (Cải Lương) (1/2)

Minh Vương; Bạch Tuyết; Lương Tuấn; Út Bạch Lan; Diệp Lang; Thanh Nguyệt; Hữu Tài; Bảo Trang; Nguyên Hạnh; Bé Minh Thuý; Tám Vân

49:44
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Kiên Giang; Album: Sơn Nữ Phà Ca (Cải Lương) Listen Album

2.169

25

Người Phu Khiêng Kiệu Cưới (Cải Lương) (4/4)

Tấn Tài; Minh Phụng; Minh Vương; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Hồng Nga; Diệu Nga; Huỳnh Thanh Trà; Tám Vân; Văn Khoe

17:57
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Yên Lang; Nguyên Thảo; Album: Người Phu Khiêng Kiệu Cưới (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

2.872

     
Album: tan.nguyenhuy29
Cuối Đường Kỷ Niệm 43 (1993)
Thiên Trang
Lossless
Khi Rừng Mới Sang Thu (Cải Lương) (Pre 75)
Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Diệp Lang; Kim Ngọc; Bích Ngọc
Lossless
Băng Tuyền Nữ Chúa (Cải Lương) (Pre 75)
Tấn Tài; Minh Phụng; Mỹ Châu; Phượng Liên; Thanh Thanh Hoa; Nam Hùng; Minh Đức
Lossless
Xem thêm...

tan.nguyenhuy29

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)