Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vietpro213tb
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Sunbather

Deafheaven

10:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 285 Kent (2014) Listen Album

149

2

The Pecan Tree

Deafheaven

12:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 285 Kent (2014) Listen Album

83

3

Windows

Deafheaven

1:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 285 Kent (2014) Listen Album

89

4

Vertigo

Deafheaven

14:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 285 Kent (2014) Listen Album

117

5

Please Remember

Deafheaven

2:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 285 Kent (2014) Listen Album

110

6

Dream House

Deafheaven

9:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 285 Kent (2014) Listen Album

101

7

4:08
Lossless
1. Mista Tung Twista.flac Title: Mista Tung Twista Artist: Tung Twista

US-UK -> Rap, hiphop

Album: TOP 10 FASTEST RAPPERS (2011) Listen Album

471

8

4:12
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

Mr Siro; Album: Không Cần Thêm Một Ai Nữa (Single) (2013) Listen Album

17.402

9

5:23
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Mr Siro; Album: Không Cần Thêm Một Ai Nữa (Single) (2013) Listen Album

4.566

10

Just Vibe

Bone Thugs-N-Harmony

4:27
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

302

11

Never Forget Me

Bone Thugs-N-Harmony; Akon

4:46
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

318

12

Sounds The Same

Bone Thugs-N-Harmony

4:25
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

169

13

So Good, So Right

Bone Thugs-N-Harmony; Felecia

3:35
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

288

14

Candy Paint

Bone Thugs-N-Harmony

3:45
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

290

15

Gun Blast

Bone Thugs-N-Harmony

3:37
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

285

16

9mm

Bone Thugs-N-Harmony

4:43
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

367

17

Streets

Bone Thugs-N-Harmony; The Game; Will.I.Am

4:21
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: Strength & Loyalty (2007) Listen Album

310

18

Blacktide

Wild Cub

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

126

19

5:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

128

20

Thunder Clatter

Wild Cub

5:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

288

21

Wishing Well

Wild Cub

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

152

22

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

148

23

Wild Light

Wild Cub

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

117

24

Jonti

Wild Cub

4:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

241

25

Colour

Wild Cub

4:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Terminal 5 (2013) Listen Album

204

Album: vietpro213tb
TOP 10 FASTEST RAPPERS (2011)
Twista
Lossless
Không Cần Thêm Một Ai Nữa (Single) (2013)
Mr Siro
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)