Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vikingman
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:16
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

2

5:51
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

3

6:23
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

4

4:00
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

5

6:40
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

6

5:41
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

7

4:05
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

8

2:46
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

9

6:32
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

10

4:55
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Desperate 10 Years as Ever (2003) Listen Album

0

11

6:28
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

12

Road to...

Oathean

5:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

13

2:55
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

14

6:12
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

15

4:58
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

16

4:40
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

17

5:28
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

18

The Origin

Oathean

5:55
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

19

6:07
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

20

Wandering Soul

Oathean

6:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

21

1:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004) Listen Album

0

22

6:26
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Regarding All The Sadness Of The World CMDC-8193 (2008) Listen Album

0

23

Cruel Sadness

Oathean

5:01
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Regarding All The Sadness Of The World CMDC-8193 (2008) Listen Album

0

24

7:33
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Regarding All The Sadness Of The World CMDC-8193 (2008) Listen Album

0

25

Eyes of Dark

Oathean

6:28
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Regarding All The Sadness Of The World CMDC-8193 (2008) Listen Album

0

Album: vikingman
The Last Desperate 10 Years as Ever (2003)
Oathean
192kbps
Fading Away Into The Grave Of Nothingness (2004)
Oathean
320kbps
Regarding All The Sadness Of The World CMDC-8193 (2008)
Oathean
192kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)