Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vikingman
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Glory To The Brave

Grand Magus

5:15
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

2

Untamed

Grand Magus

3:45
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

3

3:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

4

3:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

5

Dawn Of Fire

Grand Magus

5:12
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

6

Spear Thrower

Grand Magus

2:55
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

7

Brother Of The Storm

Grand Magus

3:15
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

8

A Hall Clad In Gold

Grand Magus

5:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

9

Wolf God

Grand Magus

3:49
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

Beat

Gold And Glory

Grand Magus

2:17
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Wolf God NB 4754-2 (2019) Listen Album

0

Beat

1:00
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

12

4:13
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

13

Realm Of Dreams

Dreamlord

3:15
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

14

Mirrored

Dreamlord

3:49
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

15

Son Of The Night

Dreamlord

5:43
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

16

Dreamkeeper

Dreamlord

3:00
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

Beat

Noctem (Intro)

Dreamlord

1:24
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Eternal Night (2019) Listen Album

0

Beat

2:38
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

19

6:26
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

20

Metaphobia

Allegaeon

4:13
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

21

Extremophiles (A)

Allegaeon

4:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

22

4:43
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

23

Extremophiles (B)

Allegaeon

5:54
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

24

5:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

Beat

Parthenogenesis

Allegaeon

2:14
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Apoptosis (2019) Listen Album

0

Album: vikingman
Wolf God NB 4754-2 (2019)
Grand Magus
320kbps
Eternal Night (2019)
Dreamlord
320kbps
Apoptosis (2019)
Allegaeon
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)