Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vikingman
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:09
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

2

Warriors (acoustic)

Freedom Call

4:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

3

Sole Survivor

Freedom Call

4:25
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

4

Wheel of Time

Freedom Call

4:32
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

5

Ronin

Freedom Call

3:47
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

6

Days of Glory

Freedom Call

3:29
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

7

3:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

8

Fly with Us

Freedom Call

4:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

9

Sail Away

Freedom Call

3:57
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

10

M.E.T.A.L.

Freedom Call

4:20
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

11

Ace of the Unicorn

Freedom Call

3:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

12

3:50
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

13

Spirit of Daedalus

Freedom Call

3:49
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019) Listen Album

0

14

Dawn Of The Dragonstar

Twilight Force

3:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

9

15

Thundersword

Twilight Force

4:58
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

1

16

Long Live The King

Twilight Force

4:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

1

17

Winds Of Wisdom

Twilight Force

5:35
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

18

6:53
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

19

Valley Of The Vale

Twilight Force

3:44
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

1

20

Queen Of Eternity

Twilight Force

5:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

21

Hydra

Twilight Force

5:34
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

22

Night Of Winterlight

Twilight Force

5:07
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

23

4:58
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

24

6:52
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

0

25

4:44
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dawn Of The Dragonstar (2019) Listen Album

1

Album: vikingman
M.E.T.A.L. MICP-11510 (2019)
Freedom Call
320kbps
Dawn Of The Dragonstar (2019)
Twilight Force
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)