Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vikingman
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Di eroica stirpe

Atavicus

7:42
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

2

Safinim

Atavicus

10:41
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

3

6:54
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

4

2:15
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

5

6:11
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

6

5:59
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

7

5:26
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

8

7:09
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Di eroica stirpe (2019) Listen Album

0

9

Victory Is Mine

Mystic Prophecy

4:09
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Metal Division (2020) Listen Album

1

10

The Expendables

Vengeful Spectre

6:21
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vengeful Spectre (2020) Listen Album

5

11

9:33
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sacred Ashes CBM 072CD (2020) Listen Album

4

12

5:26
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wings of Rage (2020) Listen Album

1

13

3:54
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wings of Rage (2020) Listen Album

2

14

True

Rage

5:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Wings of Rage (2020) Listen Album

3

15

Desperate War

Vengeful Spectre

6:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vengeful Spectre (2020) Listen Album

0

16

Hermit

Vengeful Spectre

1:29
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vengeful Spectre (2020) Listen Album

0

17

Wailing Wrath

Vengeful Spectre

8:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vengeful Spectre (2020) Listen Album

0

18

Rainy Night Carnage

Vengeful Spectre

7:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vengeful Spectre (2020) Listen Album

0

19

Despair And Resentment

Vengeful Spectre

6:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Vengeful Spectre (2020) Listen Album

0

20

5:19
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sacred Ashes CBM 072CD (2020) Listen Album

1

21

Sacred Ashes

Lesath

6:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sacred Ashes CBM 072CD (2020) Listen Album

1

22

5:59
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sacred Ashes CBM 072CD (2020) Listen Album

5

23

5:03
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sacred Ashes CBM 072CD (2020) Listen Album

3

24

6:45
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sacred Ashes CBM 072CD (2020) Listen Album

5

25

Metal Division

Mystic Prophecy

3:29
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Metal Division (2020) Listen Album

2

Album: vikingman
Di eroica stirpe (2019)
Atavicus
320kbps
Metal Division (2020)
Mystic Prophecy
320kbps
Vengeful Spectre (2020)
Vengeful Spectre
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)