Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vikingman
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Victory Or Death

Metalite

4:11
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Biomechanicals AFM 736-2 (2019) Listen Album

4

2

Wizards And Witches

Magic Kingdom

4:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

3

Unleash The Dragon

Magic Kingdom

8:54
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

4

4:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

5

Fear My Fury

Magic Kingdom

5:16
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

6

6:28
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

7

Metalmighty

Magic Kingdom

5:18
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

8

So Fragile

Magic Kingdom

3:52
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

9

Temple Of No Gods

Magic Kingdom

6:53
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

10

Just A Good Man

Magic Kingdom

6:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

11

5:53
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

12

King Without A Crown

Magic Kingdom

4:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: MetAlmighty AFM 634-9 (2019) Listen Album

0

13

Dragonsteed

My Last Whisper

4:12
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ascended (2019) Listen Album

0

14

The Witness Marks

Novembers Doom

4:44
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

15

Petrichor

Novembers Doom

6:12
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

16

Nephilim Grove

Novembers Doom

6:48
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

17

What We Become

Novembers Doom

6:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

18

Adagio

Novembers Doom

5:35
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

19

Black Light

Novembers Doom

6:09
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

20

The Clearing Blind

Novembers Doom

5:39
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

21

Still Wrath

Novembers Doom

5:35
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

22

The Obelus

Novembers Doom

5:46
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

23

5:59
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

24

7:11
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Nephilim Grove (2019) Listen Album

0

25

War Feeds War

Blind Guardian

5:05
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Twilight Orchestra: Legacy Of The Dark Lands (2019) Listen Album

0

Album: vikingman
Biomechanicals AFM 736-2 (2019)
Metalite
320kbps
MetAlmighty AFM 634-9 (2019)
Magic Kingdom
320kbps
Ascended (2019)
My Last Whisper
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)