Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vipprokg0555
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Overture Piccante

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

6:45
Lossless
09 Overture Piccante.flac Title: Overture Piccante Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

4

Beat

Exercises In Free Love

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

3:57
Lossless
08 Exercises In Free Love.flac Title: Exercises In Free Love Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

3

Beat

How Can I Go On

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

3:37
Lossless
07 How Can I Go On.flac Title: How Can I Go On Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

2

Beat

Guide Me Home

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

2:50
Lossless
06 Guide Me Home.flac Title: Guide Me Home Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

3

Beat

The Golden Boy

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

6:04
Lossless
05 The Golden Boy.flac Title: The Golden Boy Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

4

Beat

Ensueno

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4:01
Lossless
04 Ensueno.flac Title: Ensueno Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

5

Beat

The Fallen Priest

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

5:47
Lossless
03 The Fallen Priest.flac Title: The Fallen Priest Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

4

Beat

La Japonaise

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4:51
Lossless
02 La Japonaise.flac Title: La Japonaise Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

6

Beat

Barcelona

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

5:40
Lossless
01 Barcelona.flac Title: Barcelona Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

Playback -> US-UK

Album: Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012) Listen Album

3

10

La Japonaise (Early Version - Freddie's Demo Vocal)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4:41
Lossless
03 La Japonaise - Early Version- Freddie's Demo Vocal.flac Title: La Japonaise - Early Version: Freddie's Demo Vocal Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

3

11

How Can I Go On (Alternative Piano Version)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

3:47
Lossless
09 How Can I Go On - Alternative Piano Version.flac Title: How Can I Go On - Alternative Piano Version Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

4

12

How Can I Go On (Alternative Version)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4:04
Lossless
08 How Can I Go On - Alternative Version.flac Title: How Can I Go On - Alternative Version Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

3

13

Guide Me Home (Alternative Version)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

2:50
Lossless
07 Guide Me Home - Alternative Version.flac Title: Guide Me Home - Alternative Version Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

2

14

The Golden Boy (Early Version - Freddie's Demo Vocal)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

3:54
Lossless
06 The Golden Boy - Early Version- Freddie's Demo Vocal.flac Title: The Golden Boy - Early Version: Freddie's Demo Vocal Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

4

15

Ensueno (Monsterrat's Live Takes)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

5:36
Lossless
05 Ensueno - Monsterrat's Live Takes.flac Title: Ensueno - Monsterrat's Live Takes Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

1

16

Rachmaninov's Revenge (The Fallen Priest) (Later Version)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

5:51
Lossless
04 Rachmaninov's Revenge (The Fallen Priest) - Later Version.flac Title: Rachmaninov's Revenge (The Fallen Priest) - Later Version Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

1

17

Barcelona (Early Version - Freddie's Demo Vocal)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4:21
Lossless
02 Barcelona - Early Version- Freddie's Demo Vocal.flac Title: Barcelona - Early Version: Freddie's Demo Vocal Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

4

18

Exercises In Free Love

Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4:28
Lossless
01 Exercises In Free Love.flac Title: Exercises In Free Love Artist: Freddie Mercury & Montserrat Caballe

US-UK -> Pop, rock...

Album: Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012) Listen Album

6

19

Billie Jean

Michael Jackson

4:57
Lossless
Original Album Mix

US-UK -> Pop, rock...

Michael Jackson; Album: Thriller (Original Japanese CD pressing) 35・8P-11 (1982) Listen Album

55

20

5:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Opus: All Time Best 1975-2012 (CD4 - Bonus Disc) WPCL-11204 (2012) Listen Album

15

21

Yoru no Silhouette

Tatsuro Yamashita

4:02
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Opus: All Time Best 1975-2012 (CD4 - Bonus Disc) WPCL-11204 (2012) Listen Album

10

22

3:50
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Opus: All Time Best 1975-2012 (CD4 - Bonus Disc) WPCL-11204 (2012) Listen Album

11

23

Guilty (Unreleased Demo Vocal)

Tatsuro Yamashita

4:43
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Opus: All Time Best 1975-2012 (CD4 - Bonus Disc) WPCL-11204 (2012) Listen Album

13

24

4:16
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Opus: All Time Best 1975-2012 (CD4 - Bonus Disc) WPCL-11204 (2012) Listen Album

17

25

4:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Opus: All Time Best 1975-2012 (CD4 - Bonus Disc) WPCL-11204 (2012) Listen Album

25

Album: vipprokg0555
Barcelona (Special Edition) [CD3] 371 141 4 (2012)
Freddie Mercury & Montserrat Caballé
Lossless
Barcelona (Special Edition) [CD2] 371 141 4 (2012)
Freddie Mercury & Montserrat Caballé
Lossless
Thriller (Original Japanese CD pressing) 35・8P-11 (1982)
Michael Jackson
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)