Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vipprokg0555
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Bohemian Rhapsody (Live) - Queen

6:05
960x720

Video Clip -> US-UK

Freddie Mercury (1975)

169

Beat

Under Pressure

Queen; David Bowie

3:54
Lossless

Playback -> US-UK

Queen; David Bowie; Album: Hot Space (2018 Remastered Edition) (1982) Listen Album

7

Beat

3:33
Lossless

Playback -> US-UK

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

8

Beat

1:32
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

0

5

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

10

6

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

4

7

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

3

8

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brian May; Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

8

9

5:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

15

10

12:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

1

11

5:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

2

12

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Queens; Album: Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979) Listen Album

7

13

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

5

14

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

11

Beat

3:56
Lossless

Playback -> US-UK

Brian May; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

3

Beat

Bicycle Race

Queen

3:06
Lossless

Playback -> US-UK

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

6

17

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

78

18

3:07
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

66

19

4:25
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Brian May; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

52

20

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Taylor; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

75

21

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Taylor; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

201

22

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Freddie Mercury; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

323

23

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brian May; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

211

24

Fun It

Queen

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Taylor; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

207

25

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brian May; Album: Jazz (2019 Remastered Edition) (1978) Listen Album

91

Album: vipprokg0555
Hot Space (2018 Remastered Edition) (1982)
Queen; David Bowie
Lossless
Jazz (2019 Remastered Edition) (1978)
Queen
Lossless
Live Killers (2004 Japan Limited Edition) [CD2] TOCP-67462 (1979)
Queen
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)