Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vipprokg0555
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Tunnel Of Love

Weeks & Co.

5:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Masterpiece Volume 8 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34064 (2009) Listen Album

15

2

Rock Shock

B.B.C.S. & A.

6:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Masterpiece Volume 12 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34131 (2012) Listen Album

22

3

5:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Masterpiece Volume 9 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34076 (2009) Listen Album

8

4

When

CC & Co.

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Masterpiece Volume 10 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34090 (2010) Listen Album

17

5

Night of Nights

beatMARIO/COOL&CREATE

3:10
192kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: -hanataba- (2009) Listen Album

10

6

September

Earth, Wind & Fire

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

237

7

Boogie Wonderland

Earth, Wind & Fire; The Emotions

4:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

106

8

Let's Groove

Earth, Wind & Fire

5:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

2.310

9

Fantasy

Earth, Wind & Fire

4:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD2] 88985416522 (2017) Listen Album

106

10

Got To Get You Into My Life

Earth, Wind & Fire

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD2] 88985416522 (2017) Listen Album

291

11

In The Stone

Earth, Wind & Fire

4:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

92

12

Can't Let Go

Earth, Wind & Fire

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

57

13

After The Love Has Gone

Earth, Wind & Fire

4:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

83

14

Rock That!

Earth, Wind & Fire

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

68

15

Side By Side

Earth, Wind & Fire

5:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

49

16

Wanna Be With You

Earth, Wind & Fire

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

34

17

Reasons

Earth, Wind & Fire

4:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

83

18

Imagination

Earth, Wind & Fire

5:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD2] 88985416522 (2017) Listen Album

54

19

And Love Goes On

Earth, Wind & Fire

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

58

20

Fall In Love With Me

Earth, Wind & Fire

5:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

55

21

Where Have All The Flowers Gone

Earth, Wind & Fire

4:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

37

22

Gratitude

Earth, Wind & Fire

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

52

23

7:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD3] 88985416522 (2017) Listen Album

46

24

Open Our Eyes

Earth, Wind & Fire

5:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD1] 88985416522 (2017) Listen Album

41

25

Evil

Earth, Wind & Fire

5:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Real... Earth, Wind & Fire (The Ultimate Collection) [CD1] 88985416522 (2017) Listen Album

42

Album: vipprokg0555
Masterpiece Volume 8 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34064 (2009)
Weeks & Co.
Lossless
Masterpiece Volume 12 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34131 (2012)
B.B.C.S. & A.
Lossless
Masterpiece Volume 9 - The Ultimate Disco Funk Collection PTG 34076 (2009)
Bailey & Bridges
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)