Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vuconghoan969
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

12:47
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

551

2

13:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

512

3

13:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

575

4

13:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

761

5

Mất Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Trọng Khẩn; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

791

6

Mừng Tuổi Mẹ

Lm. Nguyễn Sang

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Long Ẩn; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

117

7

Tình Cha Cho Con

Lm. Nguyễn Sang

4:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thế Thông; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

337

8

Tình Yêu Mến

Lm. Nguyễn Sang

3:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Cao Huy Hoàng; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

129

9

Cầu Cho Cha Mẹ 8

Lm.JB.Nguyễn Sang

5:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phanxicô; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

310

10

Lòng Mẹ

Lm. Nguyễn Sang; Giao Linh

6:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Y Vân; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

156

11

Nhớ Về Tình Mẹ Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Sr Trầm Hương; FMSR; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

335

12

Lòng Con Thảo

Lm. Nguyễn Sang

6:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thiên Ý; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

145

13

Trầm Tư

Nguyễn Hồng Ân

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đỗ Quân; Thơ: Cao Nguyên; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

96

14

Cầu Cho Cha Mẹ 9

Lm. Nguyễn Sang; Hương Lan

4:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Phanxico; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

424

15

Hiến Dâng

Lm. Nguyễn Sang

6:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Agus Nguyễn Văn Trinh; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

169

16

Tình Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

145

17

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

Nguyễn Hồng Ân

4:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Ân Đức; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

162

18

Chúa Trong Đời Con

Nguyễn Hồng Ân

5:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Thái Nguyên; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

1.822

19

Lỗi Hẹn

Nguyễn Hồng Ân

5:32
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Đức Hùng; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

1.161

20

Mong Chẳng Còn Gì

Nguyễn Hồng Ân

4:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Linh Mục: Quang Uy; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

785

21

Trên Đỉnh Đồi Xa

Nguyễn Hồng Ân

5:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thiên Thu; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

996

22

Bước Ngài Đi Qua

Nguyễn Hồng Ân

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Hoàng Đức; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

855

23

Phó Thác

Nguyễn Hồng Ân

6:19
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Kiều Linh; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

4.254

24

Giesu Giesu

Nguyễn Hồng Ân

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Thành Tâm; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

4.379

25

Tình Ca Vô Tận

Nguyễn Hồng Ân

4:54
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Ngọc Kôn; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

1.848

Album: vuconghoan969
Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997)
Chế Thanh; Thuỳ Trang
Lossless
Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009)
Lm. Nguyễn Sang
Lossless
Bước Ngài Đi Qua (2012)
Nguyễn Hồng Ân
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)