Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vuconghoan969
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Mưa Trên Phố Huế

Hoàng Thục Linh

5:40
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Tôn Nữ Thuỵ Khương; Album: Mưa Trên Phố Huế AsiaCD338 (2016) Listen Album

815

2

5:04
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Lang; Album: Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) CD01 (1971) Listen Album

131

3

4:32
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Duyên; Xuân Trang; Album: Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) CD01 (1971) Listen Album

229

4

5:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tiếng Hát Hoàng Oanh: Nhạc Tuyển 14 (Trước 1975) Tape14 (1972) Listen Album

560

5

Qua Xóm Nhỏ

Giao Linh

3:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Mạnh Phát; Album: Tiếng Hát Giao Linh: Sơn Ca 6 (Trước 1975) CD02 (1971) Listen Album

283

6

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 3)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

22:54
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

276

7

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 2)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

17:19
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

280

8

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 1)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

21:18
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

447

9

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 4)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

12:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

262

10

12:47
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

558

11

13:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

512

12

13:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

575

13

13:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

761

14

Mất Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Trọng Khẩn; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

793

15

Mừng Tuổi Mẹ

Lm. Nguyễn Sang

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Long Ẩn; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

119

16

Tình Cha Cho Con

Lm. Nguyễn Sang

4:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thế Thông; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

338

17

Tình Yêu Mến

Lm. Nguyễn Sang

3:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Cao Huy Hoàng; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

130

18

Cầu Cho Cha Mẹ 8

Lm.JB.Nguyễn Sang

5:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phanxicô; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

311

19

Lòng Mẹ

Lm. Nguyễn Sang; Giao Linh

6:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Y Vân; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

156

20

Nhớ Về Tình Mẹ Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Sr Trầm Hương; FMSR; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

335

21

Lòng Con Thảo

Lm. Nguyễn Sang

6:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thiên Ý; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

147

22

Trầm Tư

Nguyễn Hồng Ân

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đỗ Quân; Thơ: Cao Nguyên; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

96

23

Cầu Cho Cha Mẹ 9

Lm. Nguyễn Sang; Hương Lan

4:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Phanxico; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

425

24

Hiến Dâng

Lm. Nguyễn Sang

6:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Agus Nguyễn Văn Trinh; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

169

25

Tình Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

147

Album: vuconghoan969
Mưa Trên Phố Huế AsiaCD338 (2016)
Hoàng Thục Linh
Lossless
Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) CD01 (1971)
Thái Thanh
Lossless
Tiếng Hát Hoàng Oanh: Nhạc Tuyển 14 (Trước 1975) Tape14 (1972)
Hoàng Oanh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)