Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: x.file
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

6:39
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010) Listen Album

208

Beat

Angel's Night (祭りの後)

Zephyr Cradle; TAM

5:26
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010) Listen Album

186

Beat

5:19
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010) Listen Album

207

Beat

3:52
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010) Listen Album

199

Beat

5:00
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010) Listen Album

414

Beat

Summer horizon (時の回廊)

Zephyr Cradle; TAM

4:50
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010) Listen Album

197

Beat

2:36
Lossless

Playback -> Nhật

RADWIMPS; Album: Kimi no Na wa (君の名は。) UPCH-20423 (2016) Listen Album

1.467

8

Ex Inferis

HammerFall

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: (r)Evolution (2014) Listen Album

151

9

3:54
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

NQP; Album: Chỉ Mình Tôi Thôi (2013) Listen Album

362

10

4:04
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

NQP; Album: Chỉ Mình Tôi Thôi (2013) Listen Album

433

Beat

Aftermath (Body Count)

Clint Mansell

7:06
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

167

Beat

8:04
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

121

Beat

Welcome To Tahoe!

Clint Mansell

2:36
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

111

Beat

Three For The Roadkill

Clint Mansell

2:44
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

156

Beat

10:08
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

101

Beat

4:01
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

87

Beat

Dead Reckoning

Clint Mansell

3:15
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

192

Beat

8:02
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Smokin Aces (Original Score) (2007) Listen Album

123

Beat

All Of Them!

Hans Zimmer

10:24
Lossless

Playback -> US-UK

Album: King Arthur (Original Score) (2004) Listen Album

271

Beat

Budget Meeting

Hans Zimmer

9:42
Lossless

Playback -> US-UK

Album: King Arthur (Original Score) (2004) Listen Album

173

Beat

7:11
Lossless

Playback -> US-UK

Album: King Arthur (Original Score) (2004) Listen Album

179

Beat

Hold The Ice

Hans Zimmer

5:41
Lossless

Playback -> US-UK

Album: King Arthur (Original Score) (2004) Listen Album

218

Beat

8:41
Lossless

Playback -> US-UK

Album: King Arthur (Original Score) (2004) Listen Album

296

Beat

Woad To Ruin

Hans Zimmer

11:31
Lossless

Playback -> US-UK

Hans Zimmer; Album: King Arthur (Original Score) (2004) Listen Album

152

Beat

4:23
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Walking Dead: AMC Original Soundtrack, Vol. 1 (2013) Listen Album

215

Album: x.file
Final Fantasy - Zephyr Violin Duo (2010)
Zephyr Cradle; TAM
Lossless
Kimi no Na wa (君の名は。) UPCH-20423 (2016)
RADWIMPS
Lossless
(r)Evolution (2014)
HammerFall
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)