Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: xuka_2209
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

What Have You Done (Album Version)

Within Temptation; Keith Caputo

5:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: What Have You Done (Single) (2007) Listen Album

109

2

What Have You Done (Single Version)

Within Temptation; Keith Caputo

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: What Have You Done (Single) (2007) Listen Album

126

3

It's The Fear

Within Temptation

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: Stand My Ground (Single) (2004) Listen Album

101

4

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: Stand My Ground (Single) (2004) Listen Album

109

5

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: Stand My Ground (Single) (2004) Listen Album

108

6

Overcome

Within Temptation

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: Stand My Ground (Single) (2004) Listen Album

172

7

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Nymphomaniac Fantasia (Bootleg) (2001) Listen Album

82

8

Sweet Atonement

Xandria

4:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

181

9

Temple Of Hate

Xandria

5:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

141

10

Our Neverworld

Xandria

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

143

11

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

130

12

Come With Me

Xandria

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

178

13

Betrayer

Xandria

6:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

192

14

7:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

164

15

Stardust

Xandria

5:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

204

16

Dreamkeeper

Xandria

4:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

163

17

Nightfall

Xandria

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

482

18

Sacrificium

Xandria

10:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Xandria; Album: Sacrificium (Limited Edition) CD1 (2014) Listen Album

236

19

For All We Shared

Mostly Autumn

7:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mostly Autumn; Album: Go Well Diamond Heart (Special Edition) CD1 (2010) Listen Album

127

20

Goodbye Alone

Mostly Autumn

6:51
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Mostly Autumn; Album: Music Inspired By The Lord Of The Rings (2001) Listen Album

157

21

Keep On Breathing (Demo Version)

Within Temptation; Xzibit

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: And We Run (EP) (2014) Listen Album

49

22

One Of These Days (Demo Version)

Within Temptation; Xzibit

2:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: And We Run (EP) (2014) Listen Album

70

23

Living On Fire (Demo Version)

Within Temptation; Xzibit

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: And We Run (EP) (2014) Listen Album

63

24

And We Run (Dance Remix)

Within Temptation; Xzibit

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: And We Run (EP) (2014) Listen Album

165

25

And We Run (Album Version)

Within Temptation; Xzibit

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Within Temptation; Album: And We Run (EP) (2014) Listen Album

121

Album: xuka_2209
What Have You Done (Single) (2007)
Within Temptation; Keith Caputo
Lossless
Stand My Ground (Single) (2004)
Within Temptation
Lossless
Nymphomaniac Fantasia (Bootleg) (2001)
Nightwish
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)