Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: xuka_2209
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Lake Of Sorrow

The Sins Of Thy Beloved

7:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

116

2

All Alone

The Sins Of Thy Beloved

7:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

138

3

Silent Pain

The Sins Of Thy Beloved

8:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

150

4

Until The Dark

The Sins Of Thy Beloved

6:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

121

5

The Kiss

The Sins Of Thy Beloved

8:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

110

6

My Love

The Sins Of Thy Beloved

9:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

209

7

Worthy Of You

The Sins Of Thy Beloved

7:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Sins Of Thy Beloved; Album: Lake Of Sorrow (1998) Listen Album

113

8

12:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Åkerfeldt; Peter Lindgren; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

65

Beat

2:23
Lossless

Playback -> US-UK

Opeth; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

44

10

8:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Opeth; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

59

11

10:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Opeth; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

71

12

6:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Opeth; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

67

13

Bleak (Live)

Opeth

8:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mikael Åkerfeldt; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

85

14

10:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Opeth; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

56

15

8:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Opeth; Album: In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010) Listen Album

57

16

Lilium Cruentus (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

5:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

314

17

Iter Impius (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

6:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Fredrik Hermansson; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

239

18

Nauticus (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

300

19

Dea Pecuniae (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

9:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

409

Beat

Vocari Dei (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

4:26
Lossless

Playback -> US-UK

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

45

21

Diffidentia (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

7:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

283

22

Latericius Valete (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

2:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

224

23

Omni (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

220

24

Martius; Nauticus II (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

6:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

189

Beat

Animae Partus II (Live)

Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity

0:49
Lossless

Playback -> US-UK

Daniel Gildenlöw; Album: BE (Original Stage Production) (1998) Listen Album

53

     
Album: xuka_2209
Lake Of Sorrow (1998)
The Sins Of Thy Beloved
Lossless
In Live Concert At The Royal Albert Hall CD1 (2010)
Opeth
Lossless
BE (Original Stage Production) (1998)
Pain Of Salvation; The Orchestra Of Eternity
Lossless
Xem thêm...

xuka_2209

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)