Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: xuka_2209
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Bless The Child

Nightwish

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Greatest Hits (Released in Russia) CD1 (2012) Listen Album

34

2

Blood

Sonata Arctica

5:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tony Kakko; Album: Pariah's Child (2014) Listen Album

190

3

Swanheart

Nightwish

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Sleeping Sun (4 Ballads of the Eclipse) (1999) Listen Album

114

4

Walking In the Air

Nightwish

5:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Howard Blake; Album: Sleeping Sun (4 Ballads of the Eclipse) (1999) Listen Album

135

5

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Darkwoods My Betrothed; Album: Sacrament Of Wilderness (Single) (1998) Listen Album

74

6

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Eternal Tears Of Sorrow; Album: Sacrament Of Wilderness (Single) (1998) Listen Album

86

7

4:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Nemo (Single) (2004) Listen Album

124

8

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Wish I Had An Angel (Single) (2004) Listen Album

252

9

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tim Norell; Ola Håkansson; Alexander Bard; Album: Wish I Had An Angel (Single) (2004) Listen Album

140

Beat

10:41
Lossless

Playback -> US-UK

Tuomas Holopainen; Album: Wish I Had An Angel (Single) (2004) Listen Album

134

11

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Wish I Had An Angel (Single) (2004) Listen Album

199

12

The Wayfarer

Nightwish

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Ever Dream (Single) (2002) Listen Album

122

13

Ever Dream

Nightwish

4:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tuomas Holopainen; Album: Ever Dream (Single) (2002) Listen Album

330

Beat

Sunrise

Beto Vázquez Infinity

1:59
Lossless

Playback -> US-UK

Beto Vázquez Infinity; Album: Flying Towards The New Horizon (2006) Listen Album

65

15

Schmedley Wilcox (Live)

Dream Theater

21:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dream Theater; Album: Chaos In Motion 2007–2008 (CD3) (2008) Listen Album

86

16

25:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dream Theater; Album: Chaos In Motion 2007–2008 (CD3) (2008) Listen Album

77

17

Take The Time (Live)

Dream Theater

11:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dream Theater; Album: Chaos In Motion 2007–2008 (CD3) (2008) Listen Album

82

18

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

232

19

5:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

200

20

4:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

230

21

Your Majesty

Phantom-X

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

174

22

1000 Quatrains

Phantom-X

5:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

230

23

1:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

220

24

5:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

368

25

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Phantom-X; Album: The Opera Of The Phantom (2012) Listen Album

263

Album: xuka_2209
Greatest Hits (Released in Russia) CD1 (2012)
Nightwish
Lossless
Pariah's Child (2014)
Sonata Arctica
Lossless
Sleeping Sun (4 Ballads of the Eclipse) (1999)
Nightwish
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)