Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: 48music
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Girls (Buzz Rhythm 2017.08.05) - Kana Nishino

2:47
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

36

Pa (パッ) + Girls (SHIBUYA NOTE and more Fes. 2017.08.19) - Kana Nishino

5:37
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

39

Torisetsu (トリセツ) (MUSIC STATION Ultra Fes 2017 2017.09.18) - Kana Nishino

2:59
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

DJ Mass(VIVID Neon*); Mochiyama Shoko; etsuco (2017)

55

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (MUSIC STATION 2 Hours SP 2017.10.13) - Kana Nishino

2:41
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

93

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (SHIBUYA NOTE 2017.10.21) - Kana Nishino

2:36
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

53

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (CDTV 2017.10.22) - Kana Nishino

3:27
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

52

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) - Kana Nishino

4:16
HD 1080p
M-ON! HD ver.

Video Clip -> Nhật

Yamamoto Katsuhiko; Lời: Kana Nishino; Yamamoto Katsuhiko (2017)

233

Have A Nice Day (Nishino Kana Dome Tour 2017 - Many Thanks) - Kana Nishino

4:25
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

189

Dear Bride (Nishino Kana Dome Tour 2017 - Many Thanks) - Kana Nishino

5:23
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

75

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (Best Hits! Kayousai 2017 2017.11.15) - Kana Nishino

2:36
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

24

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (Buzz Rhythm 02 2017.11.18) - Kana Nishino

2:35
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

37

One More Time (CDTV 2017.11.19) - Kana Nishino

7:04
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

24

One More Time (MUSIC STATION 2017.11.24) - Kana Nishino

8:24
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

33

Dear Bride (50th Japan Yusen Taisho 2017.12.04) - Kana Nishino

4:21
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

26

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (50th Japan Yusen Taisho 2017.12.04) - Kana Nishino

2:41
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

44

Best Friend (Kana Nishino Dome Tour 2017 "Many Thanks") (M-ON! LIVE HD 2017.12.03) - Kana Nishino

7:06
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

101

Anata No Suki na Tokoro (あなたの好きなところ) (Nishino Kana Dome Tour 2017 "Many Thanks") (M-ON! LIVE HD 2017.12.03) - Kana Nishino

4:46
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

42

Believe + Have A Nice Day (Nishino Kana Dome Tour 2017 "Many Thanks") (M-ON! LIVE HD 2017.12.03) - Kana Nishino

9:06
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

43

Te wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (2017 FNS Kayousai DAY2 2017.12.13) - Kana Nishino

3:02
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

28

Pa (パッ) (MUSIC STATION SUPER LIVE 2017 2017.12.22) - Kana Nishino

2:40
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

5

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (CDTV Special! Christmas Music Festival 2017 2017.12.25) - Kana Nishino

2:38
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

9

Suki (好き) (CDTV Special! Christmas Music Festival 2017 2017.12.25) - Kana Nishino

3:35
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

36

Te Wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (59th Japan Record Awards 2017.12.30) - Kana Nishino

3:58
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

14

Pa (パッ) (68th NHK Kouhaku Uta Gassen 2017.12.31) - Kana Nishino

2:23
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2017)

11

Torisetsu (トリセツ) + Te wo Tsunagu Riyuu (手をつなぐ理由) (SONGS OF TOKYO 1st Part NHKG 2018.01.08) - Kana Nishino

4:36
HD 1080p

Video Clip -> Nhật

(2018)

44

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)