Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Flávia Teixeira
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Joker

Avril Lavigne

2:38
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternally / Joker (Single) 01 (2022) Listen Album

113

2

Eternally

Avril Lavigne

2:57
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Eternally / Joker (Single) 01 (2022) Listen Album

137

3

You F O

Stela Cole

3:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: You F O (Single) 01 (2020) Listen Album

12

4

Sweet & Sour

Amelia Moore

3:10
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Sweet & Sour (Single) 01 (2022) Listen Album

78

5

Home With You

FKA twigs

3:44
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Home With You (Single) 01 (2018) Listen Album

5

6

He Loves You

The Pretty Reckless

2:16
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: He Loves You (Single) 01 (2010) Listen Album

5

7

Reasons To Live

Pale Waves

2:47
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Reasons To Live (Single) 01 (2022) Listen Album

64

8

Narcissist

Lauren Spencer Smith

2:50
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Narcissist (Single) 01 (2022) Listen Album

64

9

The Boys of Summer

First Aid Kit

4:08
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Boys of Summer (Single) 01 (2022) Listen Album

37

10

Anarchy

Lilith Czar

4:01
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Anarchy (Single) 01 (2021) Listen Album

3

11

Starry Eyed

Lana Del Rey

4:40
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Starry Eyed (Single) 01 (2022) Listen Album

18

12

Hell

Matilda Mann

3:33
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Hell (Single) 01 (2022) Listen Album

6

13

3:00
264kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: I Wanna Be Yours X Summertime Sadness (Single) 01 (2022) Listen Album

6

14

No Face

Flo Milli

3:11
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Conceited/No Face 01 (2022) Listen Album

4

15

Conceited

Flo Milli

2:27
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Conceited/No Face 01 (2022) Listen Album

6

16

Elvis

Lana Del Rey

3:50
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Noir/Elvis 01 (2022) Listen Album

3

17

Noir

Lana Del Rey

2:20
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Noir/Elvis 01 (2022) Listen Album

4

18

roses in the rain

Christina Perri

2:35
253kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

6

19

time of our lives

Christina Perri

3:23
264kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

6

20

tiny victories

Christina Perri

3:20
257kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

5

21

fighter

Christina Perri

3:45
263kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

6

22

i do it for you

Christina Perri

2:54
263kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

6

23

mothers

Christina Perri

2:54
260kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

6

24

blue

Christina Perri

3:33
258kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

6

25

fever

Christina Perri

3:31
267kbps

US-UK -> Pop, rock...

Christina Perri, David Hodges & Jennifer Decilveo; Album: a lighter shade of blue 01 (2022) Listen Album

5

Album: Flávia Teixeira
Eternally / Joker (Single) 01 (2022)
Avril Lavigne
320kbps
You F O (Single) 01 (2020)
Stela Cole
320kbps
Sweet & Sour (Single) 01 (2022)
Amelia Moore
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)