Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: kubun1991
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Weight Of The World (English Version)

Keiichi Okabe; J'Nique Nicole

5:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; J'Nique Nicole; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

83

Beat

Vague Hope (Cold Rain)

Keigo Hoashi

3:36
Lossless

Playback -> Nhật

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

151

Beat

Treasured Times

Keigo Hoashi

3:46
Lossless

Playback -> Nhật

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

44

4

Emil's Shop

Kuniyuki Takahashi; Kakeru Ishihama

5:28
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Kuniyuki Takahashi; Kakeru Ishihama; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

31

5

Faltering Prayer (Dawn Breeze)

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe

3:12
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

53

6

Grandma (Destruction)

Kuniyuki Takahashi; Keiichi Okabe

5:31
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Kuniyuki Takahashi; Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

125

7

Voice Of No Return

Keiichi Okabe

3:51
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

74

8

A Beautiful Song

Keigo Hoashi

4:06
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

125

9

Amusement Park

Keigo Hoashi

6:19
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

422

Beat

The Color Of Depression

Keiichi Okabe

3:17
Lossless

Playback -> Nhật

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

55

11

Birth Of A Wish

Keiichi Okabe

4:40
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

71

12

Memories Of Dust

Kuniyuki Takahashi

5:29
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Kuniyuki Takahashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

81

13

Peaceful Sleep

Keiichi Okabe

6:50
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

138

14

6:22
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

219

Beat

Significance

Keiichi Okabe; J'Nique Nicole

2:39
Lossless

Playback -> Nhật

Keiichi Okabe; J'Nique Nicole; Album: Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

63

16

Faltering Prayer (Starry Sky)

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe

3:44
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

50

17

Alien Manifestation

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe

6:27
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

77

18

The Tower

Keiichi Okabe

7:43
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

38

19

Bipolar Nightmare

Keigo Hoashi

5:00
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

91

20

The Sound Of The End

Keigo Hoashi

5:26
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

57

21

Emil, Despair

Keigo Hoashi; Kakeru Ishihama

4:46
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Kakeru Ishihama; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

100

22

5:09
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

132

23

4:40
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

64

24

Crumbling Lies (Front)

Keigo Hoashi

3:26
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

44

25

War And War

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe

4:32
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Keigo Hoashi; Keiichi Okabe; Album: Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017) Listen Album

61

Album: kubun1991
Nier Automata Original Soultrack CD1 SQEX-10589~91 (2017)
Keiichi Okabe; J'Nique Nicole
Lossless
Nier Automata Original Soultrack CD3 SQEX-10589~91 (2017)
Keigo Hoashi; Keiichi Okabe
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)