Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: lethuananh9b
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Makuramoto Ni Ghost

Aiobahn & Yunomi

3:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Makuramoto Ni Ghost MARU-149 (2015) Listen Album

224

27

Suteki na Holiday

Mariya Takeuchi

4:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Expressions (CD3) WPCL-10613 (2008) Listen Album

31

28

Tenshi no Tameiki

Mariya Takeuchi

5:13
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Expressions (CD3) WPCL-10613 (2008) Listen Album

34

29

Suteki na Holiday

Mariya Takeuchi

4:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Nostalgia WPCL-10084 (2001) Listen Album

3

30

Mainiki ga Special

Mariya Takeuchi

4:59
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Expressions (CD3) WPCL-10613 (2008) Listen Album

39

Beat

Mainiki ga Special

Mariya Takeuchi

4:58
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Mainiki ga Special WPCV-10083 (2001) Listen Album

8

32

4:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Mainiki ga Special WPCV-10083 (2001) Listen Album

10

Beat

3:17
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Mainiki ga Special WPCV-10083 (2001) Listen Album

8

34

Mainiki ga Special

Mariya Takeuchi

5:01
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Mainiki ga Special WPCV-10083 (2001) Listen Album

17

Beat

Tell me, tell me

Mariya Takeuchi

6:00
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Lonely Woman AMDM-6175 (1996) Listen Album

14

Beat

Lonely Woman

Mariya Takeuchi

4:17
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Lonely Woman AMDM-6175 (1996) Listen Album

12

37

Tell me, tell me

Mariya Takeuchi

6:04
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Lonely Woman AMDM-6175 (1996) Listen Album

19

38

Lonely Woman

Mariya Takeuchi

4:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Lonely Woman AMDM-6175 (1996) Listen Album

19

39

Lonesome Season

Mariya Takeuchi

4:20
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Quiet Life AMCM-4141 (1992) Listen Album

19

40

Kadenz

Yui Sakakibara

4:24
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Composer: Keishi Yonao; Arranger: Toshimichi Isoe, Keishi Yonao, Nozomu Wakai; Lyricist: Yui Sakakibara; Album: Dies irae Animation Original Sound Track (CD3) 4529904004557 (2018) Listen Album

60

41

All I Need

DJ Okawari; Emily Styler

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

52

42

Last Romance

DJ Okawari; Emily Styler

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

31

43

Another Starlight

DJ Okawari; Emily Styler

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

36

44

Feel Alive

DJ Okawari; Emily Styler

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

44

45

Over the Rain

DJ Okawari; Emily Styler

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

51

46

Emotions Swim Inside

DJ Okawari; Emily Styler

4:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

40

47

Flower Dance (Part 2)

DJ Okawari; Emily Styler

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

54

48

Red Lipstick

DJ Okawari; Emily Styler

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

39

49

Engage Ring

DJ Okawari; Emily Styler

5:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

50

50

I'm With You

DJ Okawari; Emily Styler

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Restore CSTC-002 (2018) Listen Album

68

Album: lethuananh9b
Makuramoto Ni Ghost MARU-149 (2015)
Aiobahn & Yunomi
Lossless
Expressions (CD3) WPCL-10613 (2008)
Mariya Takeuchi
Lossless
Nostalgia WPCL-10084 (2001)
Mariya Takeuchi
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)