Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: lethuananh9b
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Quid Sum Miser

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

3:52
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

4

Beat

Rex Tremendæ

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

3:58
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

2

Beat

Recordare

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

4:16
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

3

Beat

Ingemisco

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

3:49
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

3

Beat

Confutatis Maledictis, Dies Iræ

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

5:30
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

2

Beat

Lacrimosa

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

6:37
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

1

Beat

Domine Jesu Christe

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

4:54
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

2

Beat

Hostias Et Preces

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

6:00
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

2

Beat

Sanctus

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

2:48
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

3

Beat

Agnus Dei

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

5:18
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

5

Beat

Lux Aeterna

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

6:52
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

1

Beat

Libera Me, Dies Irae

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

4:49
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

2

Beat

Requiem Aeternam

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

2:56
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

3

Beat

Libera Me

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

6:08
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

1

Beat

Laudi Alla Vergine

Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra

5:49
Lossless

Playback -> US-UK

Verdi; Album: Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001) Listen Album

1

66

6:55
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: The Best Of Disco Fox Vol.1 ZYX 82622-2 (2012) Listen Album

60

Beat

El Medano

Paulsen & Stryczek

5:24
Lossless

Playback -> Nước khác

Album: Best Of Lounge Du Soleil (50 Timeless Lounge Tracks) LGM 265 (2018) Listen Album

90

68

Dancin' All Night

Monta & Brothers

3:59
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Seishun Uta Nenkan 80 Nendai Soshuhen (CD1) MHCL-436 (2004) Listen Album

32

69

Take My Heart

Kool & The Gang

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Hit Sensation (LP1) TG 1359 (1981) Listen Album

28

70

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: A Gift Of Love ZZ-04GP0001372 (2003) Listen Album

12

71

Say Yes

Chage & Aska

4:48
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: SONGS OF JAPANESE TV (CD1) (1999) Listen Album

54

72

Glory

Ayaka & KREVA

4:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Ayaka & KREVA; Album: Glory ANTCD-28806 (2018) Listen Album

39

73

Shiritai

SPICY CHOCOLATE; C&K; Cyberjapan Dancers

4:48
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Lyricist: CLIEVY; KEEN; Composer: SPICY CHOCOLATE; CLIEVY; KEEN; Album: Shiritai (2018) Listen Album

60

74

Tears Of Joy

Tuck & Patti

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tears Of Joy WH-0111 (1988) Listen Album

6

75

Dream

Tuck & Patti

4:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dream WH-0130 (1991) Listen Album

19

Album: lethuananh9b
Verdi - Requiem, Quattro Pezzi Sacri - Giulini (2001)
Verdi; Schwarzkopf; Ludwig; Gedda; Ghiaurov; Carlo Maria Giulini; Janet Baker; Philharmonia Chorus & Orchestra
Lossless
The Best Of Disco Fox Vol.1 ZYX 82622-2 (2012)
M&H Band
Lossless
Best Of Lounge Du Soleil (50 Timeless Lounge Tracks) LGM 265 (2018)
Paulsen & Stryczek
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)