Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: maximus
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Secret Love Song

Hyungdon & Daejune

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Secret Love Song (Single) (2018) Listen Album

0

2

Welcome To Seoul

Jay Park; Ugly Duck,; pH-1; Woogie

3:56
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: Welcome To Seoul (Single) (2018) Listen Album

0

Beat

Us Of The Day

Yellow Bench

4:23
Lossless

Playback -> Hàn

Album: The Worst Break-Up In My Life OST Part.5 (Single) (2018) Listen Album

0

4

Us Of The Day

Yellow Bench

4:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Worst Break-Up In My Life OST Part.5 (Single) (2018) Listen Album

0

Beat

Going To You

Shin Jae

4:08
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Going To You (Single) (2018) Listen Album

2

6

Going To You

Shin Jae

4:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Going To You (Single) (2018) Listen Album

1

7

Vaca

Olnl; Lym En

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Lost Piece Vol.1 (EP) (2018) Listen Album

14

8

Night

Summer Soul; K.vsh

4:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Leaf (EP) (2017) Listen Album

5

Beat

Just For My Love

Kim Hyun Joong

4:02
Lossless

Playback -> Hàn

Album: At The Moment: When Time Stopped OST Part.6 (Single) (2018) Listen Album

2

10

Just For My Love

Kim Hyun Joong

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: At The Moment: When Time Stopped OST Part.6 (Single) (2018) Listen Album

20

11

You're My All

Kim Da Yeon

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: At The Moment: When Time Stopped OST Part.5 (Single) (2018) Listen Album

5

12

Kiss

Wheesung; Ailee

3:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: WS Duet Project No.4 Kiss (Single) (2015) Listen Album

16

13

Day

oceanfromtheblue

2:01
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018) Listen Album

6

Beat

1:18
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

1

15

4:05
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

16

Memory

PLT

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

17

Noise

PLT

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

18

Lonely

Jung Jin Woo; PLT

4:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

Beat

1:36
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

Beat

0:55
Lossless
> http://mp3.chiasenhac.vn/mp3/korea/k-pop/tmnt-intro~plt~tsvrt0cvqafnv2.html

Playback -> Hàn

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

2

21

Black Gold

Moti; PLT

4:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

22

Blind

PLT

4:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

23

Wish

PLT

2:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Planetarium Case#2 (EP) (2018) Listen Album

0

24

All Over You

Junggigo; Lym En

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Lost Piece Vol.1 (EP) (2018) Listen Album

12

25

Uwoh

Soma; Lym En

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Lost Piece Vol.1 (EP) (2018) Listen Album

10

Album: maximus
Secret Love Song (Single) (2018)
Hyungdon & Daejune
Lossless
Welcome To Seoul (Single) (2018)
Jay Park; Ugly Duck,; pH-1; Woogie
Lossless
The Worst Break-Up In My Life OST Part.5 (Single) (2018)
Yellow Bench
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)