Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: ngocbaodoan04082000
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

An Innis Aigh

The Rankin Family; The Chieftains

4:24
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Celtic Tides (1998) Listen Album

10

27

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

17

28

3:23
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

7

29

3:34
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

9

30

6:23
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

13

31

5:15
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

8

32

Veinte Años (Cuba)

Los Tradicionales De Carlos Puebla

2:50
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

8

33

5:47
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

6

34

4:38
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

7

35

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

17

36

4:59
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: Islands (1997) Listen Album

17

37

Vamos Fugir

Daude

4:27
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

17

38

Sang Fezi

Wyclef Jean

4:03
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

12

39

3:46
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

9

40

La Boa

Los Mocosos

3:13
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

16

41

Da Licensa M'

Chico Cesar

3:32
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

13

42

Habib

Gal Costa

4:50
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

19

43

Na

Ramata Diakite

4:44
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

19

44

Xel

Aby N'Dour

4:33
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

20

45

3:30
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

12

46

Lobster Song

Dissidenten

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

19

47

Pata Pata 2000

Miriam Makeba

3:49
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: New World Party (1999) Listen Album

24

48

So Long

Majek Fashek

5:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: One World (1996) Listen Album

24

49

Vami Duwe

Kotoja

5:20
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: One World (1996) Listen Album

16

50

Sala Keba

Papa Wemba

3:42
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Putumayo Presents: One World (1996) Listen Album

12

Album: ngocbaodoan04082000
Putumayo Presents: Celtic Tides (1998)
The Rankin Family; The Chieftains
Lossless
Putumayo Presents: Islands (1997)
Quito Rymer
Lossless
Putumayo Presents: New World Party (1999)
Daude
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)