Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: phambao198
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

4:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

1.734

27

To Me

GOT7

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

1.403

28

Teenager

GOT7

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

3.912

29

You Are

GOT7

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

9.753

30

Firework

GOT7

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

1.332

You Are - GOT7

You Are

GOT7

3:30
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Defsoul; Mirror BOY; D.ham (2017)

181

32

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nghỉ! Nghiêm! Anh Yêu Em OST (稍息立正我愛你) (2017) Listen Album

1.165

33

Millionaire

Trương Kiệt

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tương•LIVE (未·LIVE) (2018) Listen Album

88

34

To Be One (Outro)

Wanna One

1:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Galactika; Athena; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.216

35

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Flow Blow; Hui; Wooseok; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.245

36

Burn It Up

Wanna One

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Diggy; LIØN; GRVVITY; Min Yeon Jae; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

848

37

Wanna Be (My Baby)

Wanna One

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

1Take; TAK; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.713

38

3:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Diggy; LIØN; GRVVITY; Min Yeon Jae; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.628

39

Twilight

Wanna One

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kim Won; MadFinger; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

3.337

40

I Wanna Have

Wanna One

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

e.one; Party in the Pool; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

3.939

41

Beautiful

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Tenzo; Wooziq; Kebee; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

19.190

42

1:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Tenzo; Tasco; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

3.031

43

Time To Love

Red Velvet

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kang Eun Jeong; Ellen Berg; Ming Ji Syeon; Lee Dong Hun; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

1.017

44

My Second Date

Red Velvet

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jeon Gan Di; Sophie Stern; Sidnie Tipton; Gladius; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

466

45

Attaboy

Red Velvet

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kenzie; The Stereotypes; Ylva Dimberg; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

353

46

Moonlight Melody

Red Velvet

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lee Ju Hyeong; Kwon Deok Geun; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

377

47

About Love

Red Velvet

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jam Factory; Reone; Davey Nate; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

363

48

Perfect 10

Red Velvet

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jo Yun Gyeong; Daniel Obi Klein; Charli Taft; Deez; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

367

49

Kingdom Come

Red Velvet

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jam Factory; The Stereotypes; Deez; Ylva Dimberg; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

448

50

I Just

Red Velvet

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kim Bumin; Hitchhiker; Aventurina King; John Fulford; Album: The Perfect Red Velvet (Regular) SMK-0899 (2018) Listen Album

442

Album: phambao198
7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017)
GOT7
Lossless
Nghỉ! Nghiêm! Anh Yêu Em OST (稍息立正我愛你) (2017)
Tăng Chi Kiều
Lossless
Tương•LIVE (未·LIVE) (2018)
Trương Kiệt
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)