Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: usukfans
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

Make Some Sense

Christine And The Queens

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

12

27

Feel So Good

Christine And The Queens

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

8

28

What's Her Face

Christine And The Queens

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

7

29

Damn (What Must A Woman Do)

Christine And The Queens

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

6

30

Goya Soda

Christine And The Queens

5:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

11

31

Doesn't Matter

Christine And The Queens

4:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

16

32

The Walker

Christine And The Queens

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

14

33

Comme Si

Christine And The Queens

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christine And The Queens; Album: Chris CD1 (2018) Listen Album

26

34

Dear Yessie

Jessie Reyez

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tim Suby; Jessie Reyez; Album: Dear Yessie (Single) (2018) Listen Album

111

35

Nervous

French Montana

2:16
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ Mitkowski; Harry Fraud; French Montana; Album: No Stylist (Single) (2018) Listen Album

37

36

Juice

French Montana

2:37
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Richard Muñoz; Nicholas Danton; Swizz Beatz; Faris Al-Majed; DMX; French Montana; Album: No Stylist (Single) (2018) Listen Album

49

37

6:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

39

38

Despite Repeated Warnings

Paul McCartney

6:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

34

39

Caesar Rock

Paul McCartney

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

37

40

Do It Now

Paul McCartney

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

41

41

Back In Brazil

Paul McCartney

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

38

42

Dominoes

Paul McCartney

5:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

38

43

Hand In Hand

Paul McCartney

2:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

47

44

People Want Peace

Paul McCartney

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

41

45

Confidante

Paul McCartney

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

33

46

Fuh You

Paul McCartney

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ryan Tedder; Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

49

47

Who Cares

Paul McCartney

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

39

48

Happy With You

Paul McCartney

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

59

49

Come On To Me

Paul McCartney

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

62

50

I Don't Know

Paul McCartney

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

69

Album: usukfans
Chris CD1 (2018)
Christine And The Queens
Lossless
Dear Yessie (Single) (2018)
Jessie Reyez
Lossless
No Stylist (Single) (2018)
French Montana
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)