Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: usukfans
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Opening Station

Paul McCartney

0:41
Lossless

Playback -> US-UK

Paul McCartney; Album: Egypt Station (Target Exclusive) (2018) Listen Album

70

52

Fuck That

Russ

4:04
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

24

53

5:00
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Mahalia; Album: Zoo (2018) Listen Album

11

54

Last Forever

Russ; Rick Ross; Snoop Dogg

3:55
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Rick Ross; Snoop Dogg; Album: Zoo (2018) Listen Album

29

55

2:55
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

9

56

Our Time

Russ

2:50
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

14

57

3:58
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

11

58

Serious

Russ

3:08
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Bryan Cox; Brian Casey; Brandon Casey; Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

27

59

4:12
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

27

60

3:25
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

22

61

Voicemail

Russ

3:09
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Gene De Paul; Don Raye; Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

15

62

3:46
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

33

63

4:27
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

22

64

Outlaw

Russ

3:42
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

22

65

2:27
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Russ; Album: Zoo (2018) Listen Album

98

66

Rare

Ruth B

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dernst "D'Mile" Emile II; Ruth B; Album: Rare (Single) (2018) Listen Album

61

67

False Confidence

Noah Kahan

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Noah Kahan; Chris DeStefano; Album: False Confidence (Single) (2018) Listen Album

30

68

Radar

Whethan; HONNE

3:23
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Whethan; HONNE; Album: Radar (Single) (2018) Listen Album

42

69

Run Free

Deep Chills; Ivie

2:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Run Free (Single) (2018) Listen Album

993

70

4S

Cá Hồi Hoang

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Gấp Gap: Có Cần Phải Có Lý Không? (2018) Listen Album

131

71

Killshot

Eminem

4:13
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

MC Ren; IllaDa; Eminem; Album: Killshot (Single) (2018) Listen Album

3.079

72

Rocket

Mike Williams

2:52
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Rocket (Single) (2018) Listen Album

513

73

No Stylist

French Montana; Drake

3:12
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Norman Landsberg; London On Da Track; Leslie Weistein; John Elis Ventura; Hector Chaparro; A1 Bentley; Felix Pappalardi; Christopher Dotson; Hitmaka; Drake; French Montana; Album: No Stylist (Single) (2018) Listen Album

167

74

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Good Cry (EP) (2018) Listen Album

36

75

Sadness

Noah Cyrus

2:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Good Cry (EP) (2018) Listen Album

70

Album: usukfans
Egypt Station (Target Exclusive) (2018)
Paul McCartney
Lossless
Zoo (2018)
Russ
Lossless
Rare (Single) (2018)
Ruth B
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)