Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vuconghoan969
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

5:04
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Lang; Album: Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) CD01 (1971) Listen Album

133

27

4:32
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lê Duyên; Xuân Trang; Album: Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) CD01 (1971) Listen Album

231

28

5:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lam Phương; Album: Tiếng Hát Hoàng Oanh: Nhạc Tuyển 14 (Trước 1975) Tape14 (1972) Listen Album

572

29

Qua Xóm Nhỏ

Giao Linh

3:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Mạnh Phát; Album: Tiếng Hát Giao Linh: Sơn Ca 6 (Trước 1975) CD02 (1971) Listen Album

285

30

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 3)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

22:54
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

281

31

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 2)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

17:19
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

287

32

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 1)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

21:18
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

452

33

Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Phần 4)

Minh Phụng; Minh Vương; Mỹ Châu; Lệ Thuỷ; Phượng Liên; Thanh Sang; Diệp Lang; Tám Vân

12:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Yên Trang; Mai Bình; Album: Cải Lương: Kiếm Sĩ Dơi (Trước 1975) (1971) Listen Album

275

34

12:47
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

564

35

13:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

514

36

13:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

580

37

13:08
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Liên Khúc: Disco ChaChaCha (Người Em Cùng Xóm 2) VafacoCD2 (1997) Listen Album

765

38

Mất Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Trọng Khẩn; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

799

39

Mừng Tuổi Mẹ

Lm. Nguyễn Sang

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trần Long Ẩn; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

120

40

Tình Cha Cho Con

Lm. Nguyễn Sang

4:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thế Thông; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

347

41

Tình Yêu Mến

Lm. Nguyễn Sang

3:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Cao Huy Hoàng; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

135

42

Cầu Cho Cha Mẹ 8

Lm.JB.Nguyễn Sang

5:05
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phanxicô; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

315

43

Lòng Mẹ

Lm. Nguyễn Sang; Giao Linh

6:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Y Vân; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

157

44

Nhớ Về Tình Mẹ Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Sr Trầm Hương; FMSR; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

339

45

Lòng Con Thảo

Lm. Nguyễn Sang

6:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thiên Ý; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

148

46

Trầm Tư

Nguyễn Hồng Ân

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đỗ Quân; Thơ: Cao Nguyên; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

97

47

Cầu Cho Cha Mẹ 9

Lm. Nguyễn Sang; Hương Lan

4:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Phanxico; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

435

48

Hiến Dâng

Lm. Nguyễn Sang

6:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Agus Nguyễn Văn Trinh; Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

170

49

Tình Cha

Lm. Nguyễn Sang

5:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Chỉ Có Một Trên Đời Vol.9 (2009) Listen Album

150

50

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

Nguyễn Hồng Ân

4:02
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Ân Đức; Album: Bước Ngài Đi Qua (2012) Listen Album

163

Album: vuconghoan969
Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) CD01 (1971)
Thái Thanh
Lossless
Tiếng Hát Hoàng Oanh: Nhạc Tuyển 14 (Trước 1975) Tape14 (1972)
Hoàng Oanh
Lossless
Tiếng Hát Giao Linh: Sơn Ca 6 (Trước 1975) CD02 (1971)
Giao Linh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)