Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vuconghoan969
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

5:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Ngọc Châu; Tùng Châu; Album: Bảo Hân Great Hist (2009) Listen Album

76

52

7:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tùng Châu; Thái Thịnh; Album: Bảo Hân Great Hist (2009) Listen Album

53

Sài Gòn Buồn Quá Em Ơi - Dế Choắt

7:09
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

(2018)

1.430

54

0:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Bảo Hân Great Hist (2009) Listen Album

67

55

Bến Xuân

Út Mai

5:57
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Văn Cao; Album: Bến Xuân Xưa Vol.2 (2017) Listen Album

137

56

4:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

39

57

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

56

58

Like The Birds And The Bees (Thất Tình)

Henry Chúc; Dalena; Tú Quyên

4:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

76

59

5:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Đỗ Lễ; Nguyệt Ánh; Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

85

60

Yêu Em Vào Cõi Chết

Elvis Phương

5:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Duy; Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

83

61

4:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Tùng; Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

78

62

Biển Nhớ Mong

Kenny Thái

3:43
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời Việt: Khúc Lan; Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

83

63

Biển Mộng

Lynda Trang Đài

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Quốc Dũng; Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

68

64

4:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Khúc Lan; Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

193

65

Barbie Girl

Lynda Trang Đài

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007) Listen Album

58

66

3:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Phạm Đức Huyến; Vũ Đình Ân; Album: Chúc Tụng Mẹ La Vang (2003) Listen Album

65

67

3:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nguyễn Khắc Xuyên; Album: Chúc Tụng Mẹ La Vang (2003) Listen Album

46

68

Xin Vâng

Duy Quang

5:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Mi Trầm; Album: Chúc Tụng Mẹ La Vang (2003) Listen Album

68

69

Lạy Mẹ La Vang

Giáng Thu

4:48
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Bạch Quỳnh; Album: Chúc Tụng Mẹ La Vang (2003) Listen Album

66

70

Diễm Tình Ca 3

Lê Uyên

4:12
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thành Tâm; Album: Chúc Tụng Mẹ La Vang (2003) Listen Album

66

71

Khi Có Em Trong Đời

Đình Văn; Phương Dung

4:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Bông Điên Điển MHCD222 (1999) Listen Album

94

72

Chờ Đợi Nửa Vầng Trăng

Trần Sang; Thuỳ Trang

5:55
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Bông Điên Điển MHCD222 (1999) Listen Album

84

73

Giăng Câu 2

Chế Thanh; Thạch Thảo

3:26
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tô Thanh Tùng; Album: Bông Điên Điển MHCD222 (1999) Listen Album

79

74

Dư Âm Mùa Hạ

Trần Sang; Phương Dung

6:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Sơn; Album: Bông Điên Điển MHCD222 (1999) Listen Album

73

75

Ru Em Vào Mộng

Chế Thanh; Bích Phượng

5:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Giao Tiên; Cô Phượng; Album: Bông Điên Điển MHCD222 (1999) Listen Album

79

Album: vuconghoan969
Bảo Hân Great Hist (2009)
Bảo Hân
Lossless
Bến Xuân Xưa Vol.2 (2017)
Út Mai
Lossless
Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl TMCD004 (2007)
Tommy Ngô
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)