Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Âm Khuyết Thi Thính
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:08
192kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

166

2

Đào Hoa Am ( 桃花庵 )

Âm Khuyết Thi Thính

3:02
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Đào Hoa Am ( 桃花庵 ) (2019) Listen Album

728

3

Như Mộng Lệnh (如梦令)

Âm Khuyết Thi Thính;Âm Mưu Luận

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Như Mộng Lệnh (如梦令) (Single) (2019) Listen Album

1.479

Beat

Như Mộng Lệnh (如梦令)

Âm Khuyết Thi Thính;Âm Mưu Luận

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Như Mộng Lệnh (如梦令) (Single) (2019) Listen Album

140

5

Hành Lộ Nan (行路难)

Âm Mưu Luận;Âm Khuyết Thi Thính

3:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hành Lộ Nan (行路难) (Single) (2019) Listen Album

306

6

Thơ Âm Quế Nghe (cover 12 bài)

Âm Khuyết Thi Thính

4:00
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2020)

7

Beat

Hành Lộ Nan (行路难)

Âm Mưu Luận;Âm Khuyết Thi Thính

3:07
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hành Lộ Nan (行路难) (Single) (2019) Listen Album

78

8

Đào Hoa Am (桃花庵)

Âm Khuyết Thi Thính; Phong Trà Quýnh Khuẩn

3:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đào Hoa Am (桃花庵) (Single) (2019) Listen Album

255

9

Cổ Lãng Nguyệt Hành (古朗月行)

Âm Mưu Luận ; Âm Khuyết Thi Thính

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cổ Lãng Nguyệt Hành (古朗月行) (Single) (2019) Listen Album

169

Beat

Cổ Lãng Nguyệt Hành (古朗月行)

Âm Mưu Luận ; Âm Khuyết Thi Thính

3:47
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Cổ Lãng Nguyệt Hành (古朗月行) (Single) (2019) Listen Album

100

11

Vũ Thủy (雨水)

Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Thủy (雨水) (Single) (2020) Listen Album

396

Beat

Vũ Thủy (雨水)

Âm Khuyết Thi Thính; Lý Giai Tư

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Thủy (雨水) (Single) (2020) Listen Album

46

13

Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thụy Hạc Tiên (瑞鹤仙) (2020) Listen Album

43

14

Mang Chủng (Remix)

Âm Khuyết Thi Thính

4:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

(2019)

10.552

15

Lập Thu (立秋)

Âm Khuyết Thi Thính

4:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lập Thu (立秋) Single (2019) Listen Album

1.116

16

Bạch Lộ (白露)

Âm Khuyết Thi Thính

3:55
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2019)

119

17

Thực Sắc (食色)

Âm Khuyết Thi Thính

4:11
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Thực sắc (食色) (2019) Listen Album

289

Beat

Lập Thu (立秋)

Âm Khuyết Thi Thính

4:54
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Lập Thu (立秋) Single (2019) Listen Album

332

19

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhất Tiễn Mai·Hồng Ngẫu Hương Tàn Ngọc Điệm Thu (一剪梅·红藕香残玉簟秋) (Single) (2019) Listen Album

163

Beat

3:40
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Nhất Tiễn Mai·Hồng Ngẫu Hương Tàn Ngọc Điệm Thu (一剪梅·红藕香残玉簟秋) (Single) (2019) Listen Album

71

21

Quy Viên Điền Cư · Tạp Thi (归园田居·杂诗)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quy Viên Điền Cư · Tạp Thi (归园田居·杂诗) (2020) Listen Album

59

22

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Âm Khuyết Thi Thính

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Chiêu Nguyện (Single) (2017) Listen Album

27.312

23

Lập Hạ (立夏)

Âm Khuyết Thi Thính;Côn Ngọc

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lập Hạ (立夏) (Single) (2019) Listen Album

1.507

24

36.5℃

Âm Khuyết Thi Thính;Lý Giai Tư

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 36.5℃ (Single) (2019) Listen Album

587

25

Mùa Thu (秋分)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mùa Thu (秋分) (Single) (2019) Listen Album

287

Album: Âm Khuyết Thi Thính
Đào Hoa Am ( 桃花庵 ) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính
320kbps
Như Mộng Lệnh (如梦令) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính;Âm Mưu Luận
Lossless
Hành Lộ Nan (行路难) (Single) (2019)
Âm Mưu Luận;Âm Khuyết Thi Thính
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)