Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Đoá Hoa Hồng (Queen)
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Andiez; NNeo; Masew; Album: Đoá Hoa Hồng (Queen) (Single) (2018) Listen Album

4.000

Đoá Hoa Hồng (Queen) - Chi Pu

4:31
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Andiez; NNeo; Masew (2018)

149

Triệu Đoá Hoa Hồng (Live) - Đàm Vĩnh Hưng; Hồng Ngọc

Triệu Đoá Hoa Hồng (Live)

Đàm Vĩnh Hưng; Hồng Ngọc

8:23
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên (2017)

398

4

Một Đoá Hoa Cố Hương

Hồng Vinh Hoành; Hong Rong Hom

3:53
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồng Vinh Hoành / Hong Rong Hom

591

5

Triệu Đoá Hoa Hồng

Nguyễn Hồng Nhung

6:07
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Nhạc Nga

7.925

Beat

3:39
Lossless

Playback -> Việt Nam

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên; Album: Chút Hương Cho Gió 3 Listen Album

9.340

7

5:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên

68

Beat

999 Đoá Hồng

Hoà Tấu

4:09
Lossless

Playback -> Việt Nam

Lời: Đức Huy; Album: Những Tình Khúc Nhạc Hoa: Tình Ơi Xin Ngủ Yên (2002) Listen Album

8.895

9

4:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên; Album: Đoá Hồng Cho Em (1996) Listen Album

607

10

4:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên; Album: Nét Son Buồn CD084 (1993) Listen Album

3.311

11

11:43
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol.8 Listen Album

10.352

12

5:06
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên (2016)

2.410

13

4:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên; Album: AsiaCD 201 - Tình Khúc Thế Giới (2004) Listen Album

9.177

14

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Lời: Trung Kiên; Album: Lời Ru Mùa Đông (1995) Listen Album

4.796

15

5:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimond Voldemarovich Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên; Album: Triệu Đoá Hoa Hồng (2016) Listen Album

121

16

5:13
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên; Album: Yêu Anh TNCD573 (2016) Listen Album

1.250

17

5:05
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Raimonds Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên

1.913

18

Triệu Đoá Hoa Hồng

Nguyễn Quốc

4:56
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

1.673

19

Hoa Hồng Một Đoá

Nguyễn Hưng

3:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Tình Khúc Hoàng Thi Thơ CD1 Listen Album

922

20

11:43
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn (2005)

589

21

11:43
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Trịnh Công Sơn: Đoá Hoa Vô Thường (1997) Listen Album

986

22

Hoa Hồng Một Đoá

Nguyễn Hưng

3:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Thuý Đã Đi Rồi (1997) Listen Album

503

23

11:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Trịnh Công Sơn; Album: Đoá Hoa Vô Thường (1997) Listen Album

305

Triệu Đoá Hoa Hồng - Ngọc Anh

5:13
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Raimond Voldemarovich Pauls; Thơ: Andrej Voznesensky; Lời: Trung Kiên (2016)

1.752

25

Hoa Hồng Một Đoá

Nguyễn Hưng

3:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoàng Thi Thơ; Album: Hoàng Thi Thơ 2: Ai Buồn Hơn Ai (1997) Listen Album

424

Album: Đoá Hoa Hồng (Queen)
Đoá Hoa Hồng (Queen) (Single) (2018)
Chi Pu
Lossless
Chút Hương Cho Gió 3
Hoà Tấu
Lossless
Những Tình Khúc Nhạc Hoa: Tình Ơi Xin Ngủ Yên (2002)
Hoà Tấu
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)