Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Cánh Thiệp Đầu Xuân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998) Listen Album

42.012

2

5:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mộng Chiều Xuân (2014) Listen Album

2.007

3

4:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Xuân Ca GNCD170 (1993) Listen Album

3.726

4

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Anh Cho Em Mùa Xuân (1985) Listen Album

1.031

5

4:39
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh

1.181

6

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Đó Có Em AsiaCD312 (2011) Listen Album

2.773

7

4:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Giao Thừa Xa Xứ (2011) Listen Album

1.178

8

4:52
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Của Mẹ TLCD54 (1991) Listen Album

847

9

4:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Câu Chuyện Đầu Năm AsiaCD381 (2016) Listen Album

667

10

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Minh Tuyết; Hạ Vy

4:29
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mừng Tuổi Mẹ TNCD555 (2015) Listen Album

665

11

5:24
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

508

12

7:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt; Album: Rước Xuân Về Nhà (2006) Listen Album

5.906

13

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Ly Rượu Mừng PH 14 (1991) Listen Album

2.192

14

4:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Xuân Ơi, Về Nhé LangVanCD362 (2006) Listen Album

298

15

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Ôn Bích Hà; Lưu Chí Vỹ

4:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

991

16

5:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Biển Tình (2009) Listen Album

4.329

Cánh Thiệp Đầu Xuân - La Thoại Phi

4:23
MV 480p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh

768

18

5:46
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

6.159

19

4:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Mừng Xuân GNCD (1994) Listen Album

5.479

20

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Khả Tú; Tuấn Tài; Phi Nhung; Hải Phong

4:25
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Đón Xuân LVCD237 (1996) Listen Album

1.436

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Ngọc Huyền

4:50
720x480

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh

943

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Tâm Đoan

4:50
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ

3.846

23

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Huỳnh Tấn Sang; Ngọc Hội

4:30
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Quê Hương Mùa Xuân (Vol.5) HTSCD05 (2014) Listen Album

1.069

24

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tôi Chưa Có Mùa Xuân Asia262 (2008) Listen Album

3.072

25

5:14
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Đan Áo Mùa Xuân HDCD036 (2000) Listen Album

792

Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân
Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998)
Như Quỳnh
Lossless
Mộng Chiều Xuân (2014)
Thanh Thuý
Lossless
Xuân Ca GNCD170 (1993)
Hương Lan
Lossless

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)