Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Cánh Thiệp Đầu Xuân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:39
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tâm Sự Nàng Xuân (2017) Listen Album

2.072

2

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998) Listen Album

51.597

3

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Dương Hồng Loan

4:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Hỏi Nàng Xuân (2016) Listen Album

6.523

4

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Nam Em; Mạnh Quỳnh

5:20
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân (Single) (2017) Listen Album

401

5

4:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Giao Thừa Xa Xứ (2011) Listen Album

1.337

6

5:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Xuân Đã Về AsiaCD389 (2016) Listen Album

308

7

5:24
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

540

8

4:45
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Asia Mừng Xuân 2016 (2016) Listen Album

430

Beat

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Nam Em; Mạnh Quỳnh

5:20
Lossless

Playback -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân (Single) (2017) Listen Album

140

10

4:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Xuân NDBD017 (1991) Listen Album

120

11

5:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Hoa Xuân Ca (2017) Listen Album

106

12

5:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Xuân Như Ý 2015 Vol 1 (2015) Listen Album

4.042

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Tâm Đoan

4:50
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ

4.046

14

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Hoàng Vĩnh Nam

5:12
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

451

15

3:40
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

202

16

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Ôn Bích Hà; Lưu Chí Vỹ

4:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

1.075

17

4:39
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

214

18

5:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Biển Tình (2009) Listen Album

4.916

19

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Đó Có Em AsiaCD312 (2011) Listen Album

2.986

20

7:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt; Album: Rước Xuân Về Nhà (2006) Listen Album

6.379

Cánh Thiệp Đầu Xuân - La Thoại Phi

4:23
MV 480p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh

800

22

5:46
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

6.242

23

4:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Mừng Xuân GNCD (1994) Listen Album

6.141

24

4:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Xuân Ca GNCD170 (1993) Listen Album

4.395

25

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Phi Nhung; Khả Tú; Lan Anh

4:25
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh (1998)

727

Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân
Tâm Sự Nàng Xuân (2017)
Phương Anh
Lossless
Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998)
Như Quỳnh
Lossless
Hỏi Nàng Xuân (2016)
Dương Hồng Loan
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)