Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Cánh Thiệp Đầu Xuân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998) Listen Album

40.804

2

4:38
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Xuân Ca GNCD170 (1993) Listen Album

3.387

3

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Dương Hồng Loan

4:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Hỏi Nàng Xuân (2016) Listen Album

4.438

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Hương Lan

7:05
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt (2006)

752

5

4:26
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Quê Hương Mùa Xuân (2015) Listen Album

3.779

6

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Ly Rượu Mừng PH 14 (1991) Listen Album

2.094

7

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Minh Tuyết; Hạ Vy

4:29
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mừng Tuổi Mẹ TNCD555 (2015) Listen Album

526

8

5:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Biển Tình (2009) Listen Album

4.180

9

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tôi Chưa Có Mùa Xuân Asia262 (2008) Listen Album

2.984

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Giáng Tiên

3:50
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh (2017)

72

11

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Đó Có Em AsiaCD312 (2011) Listen Album

2.701

12

7:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt; Album: Rước Xuân Về Nhà (2006) Listen Album

5.779

13

3:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mừng Xuân Miền Tây (2016) Listen Album

573

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Thanh Trúc

4:45
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh (2016)

469

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Hoàng Ái My

3:42
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh (2015)

53

16

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Ôn Bích Hà; Lưu Chí Vỹ

4:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

962

17

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Quách Tuấn Du

7:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Ngày Tết Việt Nam (2011) Listen Album

607

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Tâm Đoan

4:50
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ

3.760

19

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tết #1975 (2016) Listen Album

837

20

4:35
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Xuân Nhớ Mẹ 005 (2001) Listen Album

3.639

21

5:24
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

475

22

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Hoàng Vĩnh Nam

5:12
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

431

23

3:40
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

191

24

4:39
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

191

Cánh Thiệp Đầu Xuân - La Thoại Phi

4:23
MV 480p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh

753

     
Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân
Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998)
Như Quỳnh
Lossless
Xuân Ca GNCD170 (1993)
Hương Lan
Lossless
Hỏi Nàng Xuân (2016)
Dương Hồng Loan
Lossless

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)