Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Cánh Thiệp Đầu Xuân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:39
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tâm Sự Nàng Xuân (2017) Listen Album

3.895

2

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998) Listen Album

52.233

3

4:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Mừng Xuân GNCD (1994) Listen Album

6.355

4

3:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Xuân 92 068 (1992) Listen Album

237

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Phương Anh

4:40
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh (2018)

1.567

6

5:46
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Băng Nhạc Nguồn Sống: Xuân 72 (Shotguns) - Trước 1975 Tape (1972) Listen Album

302

7

3:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tình Ca Xuan 14 (2010) Listen Album

92

8

3:54
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tình Ca Xuân 09 NVCD (2009) Listen Album

78

9

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tôi Chưa Có Mùa Xuân Asia262 (2008) Listen Album

3.468

10

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Dương Hồng Loan

4:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Hỏi Nàng Xuân (2016) Listen Album

6.666

11

5:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Biển Tình (2009) Listen Album

5.078

12

5:17
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mộng Chiều Xuân (2014) Listen Album

2.279

13

4:26
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Quê Hương Mùa Xuân (2015) Listen Album

4.145

14

3:44
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh

78

15

3:29
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Của Mẹ TACD107 (1994) Listen Album

86

16

4:05
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân Listen Album

253

17

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Mai Ngọc Khánh

5:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân MNKCD49 Listen Album

657

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Dương Hồng Loan

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Dương Hồng Loan

4:14
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Minh Kỳ; Lê Dinh (2016)

2.025

19

4:46
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mừng Xuân - Dạ Vũ 3 (Tape) Listen Album

32

20

4:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Đầu Tiên (2018) Listen Album

247

21

4:14
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

17

22

3:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Tình Khúc Mùa Xuân LVCD026 (1991) Listen Album

127

23

7:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt; Album: Rước Xuân Về Nhà (2006) Listen Album

6.507

24

4:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Xuân NDBD017 (1991) Listen Album

181

25

3:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Xuân Đi Lễ Chùa LVCD157 (1988) Listen Album

50

Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân
Tâm Sự Nàng Xuân (2017)
Phương Anh
Lossless
Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998)
Như Quỳnh
Lossless
Dạ Vũ Mừng Xuân GNCD (1994)
Hương Lan
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)