Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Cánh Thiệp Đầu Xuân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:39
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Tâm Sự Nàng Xuân (2017) Listen Album

632

2

5:35
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: 25 Năm Mùa Xuân Ca Hát (2015) Listen Album

624

3

5:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Biển Tình (2009) Listen Album

4.773

4

5:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Với Quê Hương NQCD05 (1998) Listen Album

51.196

5

3:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Tình Khúc Mùa Xuân LVCD026 (1991) Listen Album

45

6

4:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Hoa Đào (2014) Listen Album

27

7

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Dương Hồng Loan

4:10
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Hỏi Nàng Xuân (2016) Listen Album

6.401

8

4:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mừng Xuân Mới: Xuân Này Con Không Về (Shotguns) - Trước 1975 Tape04 (1973) Listen Album

94

9

3:30
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Xuân 92 068 (1992) Listen Album

62

10

4:37
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Mừng Xuân GNCD (1994) Listen Album

6.061

11

4:38
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh (2014)

7

12

4:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Giao Thừa Xa Xứ (2011) Listen Album

1.293

13

4:31
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Anh Cho Em Mùa Xuân (1985) Listen Album

1.175

14

3:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mừng Xuân Miền Tây (2016) Listen Album

657

15

4:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh (2017)

40

16

5:24
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

535

17

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Hoàng Vĩnh Nam

5:12
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt

444

18

3:40
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh

200

19

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Ôn Bích Hà; Lưu Chí Vỹ

4:36
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

1.057

20

4:39
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ

200

21

4:53
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Mùa Xuân Đó Có Em AsiaCD312 (2011) Listen Album

2.921

22

7:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Vọng Cổ: Hoàng Song Việt; Album: Rước Xuân Về Nhà (2006) Listen Album

6.308

23

4:34
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân (2009) Listen Album

119

24

4:22
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Lê Dinh; Album: Dạ Vũ Xuân NDBD017 (1991) Listen Album

61

25

3:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Minh Kỳ; Album: Xuân Đi Lễ Chùa LVCD157 (1988) Listen Album

25

Album: Cánh Thiệp Đầu Xuân
Tâm Sự Nàng Xuân (2017)
Phương Anh
Lossless
25 Năm Mùa Xuân Ca Hát (2015)
Long Nhật
Lossless
Biển Tình (2009)
Cẩm Ly
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)