Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (3/3)
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (3/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

10:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

2.049

2

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (2/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

29:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

1.659

3

Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (1/3)

Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang

27:35
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75) Listen Album

1.688

4

Cải Lương: Dốc Sương Mù (3/4)

Minh Cảnh; Minh Phụng; Bạch Tuyết; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Hồng Nga; Kiều Tiên

19:13
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyên Thảo; Album: Cải Lương - Dốc Sương Mù (Pre 75) Listen Album

4.014

5

Cải Lương: Cung Đàn Trên Sông Lạnh (3/3)

Út Trà Ôn; Út Bạch Lan; Thanh Nhàn; Việt Hùng; Ngọc Nuôi

11:56
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thu An; Phong Anh; Album: Cải Lương - Cung Đàn Trên Sông Lạnh (Pre 75) Listen Album

1.814

6

Cải Lương: Cát Bụi Đô Thành (3/3)

Thanh Tao; Minh Chí; Kim Chương; Ba Trà Vinh; Quang Phục

15:02
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhân Tâm; Album: Tân Cổ - Phút Cuối (Pre 75) Listen Album

1.427

7

Cải Lương: Bà Chúa Ăn Mày (3/3)

Thành Được; Hữu Phước; Út Hiền; Ngọc Hương; Mỹ Châu; Văn Hường; Hề Minh

12:11
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thu An; Album: Cải Lương - Bà Chúa Ăn Mày (Pre 75) Listen Album

3.205

8

Cải Lương: Sầu Quan Ải (3/3)

Thanh Hải; Ngọc Hương; Thanh Thanh Hoa; Ba Vân; Bé BoBo

22:11
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Thu An; Thiếu Linh; Album: Cải Lương - Sầu Quan Ải (Pre 75) Listen Album

1.276

9

Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (3/5)

Vũ Linh; Tài Linh; Hữu Cảnh; Thảo Nguyên; Thanh Thế; Bửu Truyện

22:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Đức Phú; Album: Cải Lương _ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Listen Album

2.385

10

34:19
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

2.167

11

Cải Lương: Chiêu Quân Cống Hồ (3/3)

Bạch Tuyết; Thành Được; Tấn Tài; Văn Hường; Ngọc Giàu

13:15
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Viễn Châu; Album: Cải Lương - Chiêu Quân Cống Hồ (Pre 75) Listen Album

1.280

12

Cải Lương: Sông Dài (3/3)

Út Trà Ôn; Thanh Nga; Hữu Phước; Năm Châu; Ngọc Nuôi; Việt Hùng

19:17
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sông Dài (Pre 75) Listen Album

1.219

13

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Cải Lương)

Út Bạch Lan; Mỹ Châu; Ba Vân; Ngọc Ánh; Hoàng Vân; Văn Hường

25:39
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Lê Văn Đương; Album: Cải Lương - Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Pre 75) Listen Album

5.301

14

Cải Lương: Lá Sầu Riêng (3/3)

Thành Được; Thanh Sang; Út Hiền; Kim Cương; Ngọc Giàu; Bạch Tuyết; Kim Ngọc; Bà Năm Sa Đéc; Bé Chí Thông

19:10
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Kim Cương; Hà Triều; Album: Cải Lương - Lá Sầu Riêng (Pre 75) Listen Album

636

15

Cải Lương: Lương Sơn Bá (Trước 1975) (Phần 3)

Minh Vương; Chí Tâm; Thanh Kim Huệ; Hồng Nga; Thanh Thanh Hoa; Bích Hạnh; Nguyên Hạnh; Phi Thoàn; Nam Hùng

18:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Loan Thảo; Album: Cải Lương: Lương Sơn Bá (Trước 1975) (1969) Listen Album

191

16

Cải Lương: Xe Cát Biển Đông (3/3)

Thành Được; Hữu Phước; Hương Lan; Bạch Tuyết; Diệu Hiền; Tùng Lâm; Phi Thoàn

9:14
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Tường Lâm; Album: Cải Lương - Xe Cát Biển Đông (Pre 75) Listen Album

1.109

17

Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (3/4)

Minh Vương; Thanh Kim Huệ; Chí Tâm; Hồng Nga; Bích Hạnh; Phi Thoàn; Nguyên Hạnh; Nam Hùng; Thanh Thanh Hoa

18:46
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Album: Tape - Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Pre 75) Listen Album

1.462

18

Cải Lương: Tuyệt Tình Ca (3/3)

Út Trà Ôn; Văn Chung; Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thanh Sang

10:46
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

HOA PHƯỢNG; NGỌC ĐIỆP; Album: Cải Lương - Tuyệt Tình Ca Listen Album

3.303

19

Cải Lương: Trường Tương Tư (3/3)

Tấn Tài; Út Trà Ôn; Ngọc Giàu; Bạch Tuyết; Như Ngọc

14:56
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Ngọc Điệp; Album: Cải Lương - Trường Tương Tư (Pre 75) Listen Album

1.302

20

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Xuống Bót (Vọng Cổ)

Văn Hường; Ba Vân; Tùng Lâm; Phi Thoan

12:28
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Vc: Viễn Châu; Album: Đại Hội Vua Hề (Pre 75) Listen Album

1.213

21

Cải Lương: Thôi Tử Thí Tề Quân (3/3)

Út Trà Ôn; Phượng Liên; Tấn Tài; Văn Hường; Thanh Nhân; Trương Ánh Loan

15:10
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Lê Văn Đương; Album: Cải Lương - Thôi Tử Thí Tề Quân (Pre 75) Listen Album

1.070

22

Cải Lương: Cát Bụi Đô Thành (1/3)

Thanh Tao; Minh Chí; Kim Chưởng; Ba Trà Vinh; Quang Phục

7:00
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhân Tâm; Album: Tân Cổ - Phút Cuối (Pre 75) Listen Album

1.313

23

Cải Lương: Cát Bụi Đô Thành (2/3)

Thanh Tao; Minh Chí; Kim Chưởng; Ba Trà Vinh; Quang Phục

20:50
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nhân Tâm; Album: Tân Cổ - Phút Cuối (Pre 75) Listen Album

1.119

24

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (3/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

22:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.516

25

Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (3/5)

Minh Vương; Thanh Kim Huệ; Chí Tâm; Hồng Nga; Bích Hạnh; Thanh Thanh Hoa; Phi Thoà; Nguyên Hạnh; Nam Hùng

20:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Album: Cải Lương - Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Pre 75) Listen Album

2.630

Album: Cải Lương: Sương Mù Trên Non Cao (3/3)
Cải Lương - Sương Mù Trên Non Cao (Pre 75)
Hữu Phước; Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Mai Lan; Thanh Tú; Diệp Lang; Nam Hùng; Kim Quang
Lossless
Cải Lương - Dốc Sương Mù (Pre 75)
Minh Cảnh; Minh Phụng; Bạch Tuyết; Lệ Thuỷ; Thanh Sang; Hồng Nga; Kiều Tiên
Lossless
Cải Lương - Cung Đàn Trên Sông Lạnh (Pre 75)
Út Trà Ôn; Út Bạch Lan; Thanh Nhàn; Việt Hùng; Ngọc Nuôi
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)