Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Chôm Chôm Lý Qua Phà
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Thương Một Người MHCD055 (1993) Listen Album

1.142

2

5:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

41.938

3

6:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Về Quê Cắm Câu MHCD190 Listen Album

2.117

4

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Mạnh Quỳnh

5:20
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Vinh Sử; Album: Tân Cổ Giao Duyên 2 (2003) Listen Album

9.015

5

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Lâm Bảo Phi

5:17
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

1.148

6

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Chiến Thắng; Muzik Ido

5:41
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

5.014

7

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Chiến Thắng

2:08
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Ngọc Sơn

17.946

8

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Lâm Bảo Phi

5:18
128kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Vinh Sử

1.313

Chôm Chôm Lý Qua Phà - Chiến Thắng

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Chiến Thắng

5:51
HD 720p

Video Clip -> Việt Nam

Vinh Sử

11.496

Chôm Chôm Lý Qua Phà - Ngọc Hải

5:57
1012x720

Video Clip -> Việt Nam

Vinh Sử

788

11

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Mạnh Hùng Amazon

5:28
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

422

12

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Mạnh Hùng Amazon

5:28
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử (2014)

231

13

5:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

510

14

3:35
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

129

15

Chôm Chôm Lý Qua Phà

Seven Chung Tình

5:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử

123

Beat

5:07
Lossless

Playback -> Việt Nam

Vinh Sử

126

17

5:07
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Vinh Sử

153

Chôm Chôm Lý Qua Phà (Live) - Lâm Bảo Phi

5:24
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Vinh Sử

334

19

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Dạ Lý Hương; Huỳnh Tấn Sang

6:08
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử (2014)

1.456

20

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Dạ Lý Hương; Huỳnh Tấn Sang

6:10
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Vinh Sử; Giao Tiên; Album: Tình Em Tháp Mười HTSCDCS04 (2014) Listen Album

1.647

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm - Tuấn Quỳnh; Hạ Vy

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Tuấn Quỳnh; Hạ Vy

5:29
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Giao Tiên (2018)

1.279

22

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Hương Thuỷ; Mạnh Quỳnh

5:54
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Giao Tiên; Album: Dòng Đời (2017) Listen Album

2.360

23

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Hương Thuỷ; Mạnh Quỳnh

5:54
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Dòng Đời TNCD (2017) Listen Album

2.599

24

Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Minh Dũng; Kim Thư

6:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vinh Sử; Album: Cõi Nhớ (2014) Listen Album

519

25

6:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: 20 Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm CD18 Listen Album

591

Album: Chôm Chôm Lý Qua Phà
Về Quê Cắm Câu MHCD190
Ngọc Hải
Lossless
Tân Cổ Giao Duyên 2 (2003)
Mạnh Quỳnh
Lossless
Tình Em Tháp Mười HTSCDCS04 (2014)
Dạ Lý Hương; Huỳnh Tấn Sang
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)