Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên bài hát/Ca sĩ: Con Đường Xưa Em Đi
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Rừng Lá Thay Chưa AsiaCD079 (1995) Listen Album

34.759

Con Đường Xưa Em Đi - Như Quỳnh; Trường Vũ

Con Đường Xưa Em Đi

Như Quỳnh; Trường Vũ

2:30
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Châu Kỳ (2005)

805

3

2:22
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ

273

Con Đường Xưa Em Đi - Tố My

5:17
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Châu Kỳ (2016)

7.144

5

Con Đường Xưa Em Đi

Hoàng Thục Linh

4:56
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Tàu Đêm Năm Cũ AsiaCD356 (2014) Listen Album

16.593

6

Con Đường Xưa Em Đi

Chế Linh; Thanh Tuyền

4:17
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Châu Kỳ; Album: Tình Ca Châu Kỳ 2 NVCD (2008) Listen Album

1.834

7

4:33
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Thương Về Gò Công PDCD Listen Album

2.965

8

Con Đường Xưa Em Đi

Đan Trường; Trung Quang

4:40
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Con Đường Xưa Em Đi (2016) Listen Album

3.699

9

Con Đường Xưa Em Đi

Tuấn Vũ; Phượng Mai

3:54
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: 7000 Đêm Góp Lại TACD138 (1997) Listen Album

4.651

10

4:39
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Người Đã Như Mơ CDCD040 (1999) Listen Album

4.038

11

5:11
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ (2016)

346

12

Con Đường Xưa Em Đi

Chế Linh; Hương Lan

4:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Người Xa Người (1991) Listen Album

8.997

13

Con Đường Xưa Em Đi

Chế Linh; Thanh Tuyền

4:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Hát Cho Người Tình Phụ CD4 LVCD352 (2001) Listen Album

6.063

14

Con Đường Xưa Em Đi

Khưu Huy Vũ; Ngọc Hân

4:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Hai Đứa Mình Yêu Nhau (2016) Listen Album

1.571

15

4:40
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Châu Kỳ; Album: Nhật Ký Mồ Côi Vol.1 (2016) Listen Album

3.473

16

Con Đường Xưa Em Đi

Hoàng Nhung; Ngọc Ngữ

4:41
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ (2015)

588

Con Đường Xưa Em Đi - Ngọc Hân

5:04
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Châu Kỳ (2017)

13

18

5:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Khi Con Tim Yêu 00948 (2015) Listen Album

8.856

Con Đường Xưa Em Đi - Ngọc Ngữ; Hoàng Nhung

Con Đường Xưa Em Đi

Ngọc Ngữ; Hoàng Nhung

4:45
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Châu Kỳ (2015)

1.954

20

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Nếu Đừng Dang Dở (Vol. 6) (2013) Listen Album

1.064

21

4:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Tạ Từ Trong Đêm PHCD064 (1995) Listen Album

4.020

22

Con Đường Xưa Em Đi

Lê Phúc Cảnh; Mai Xuân Thy

4:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ (2016)

113

Beat

Con Đường Xưa Em Đi

Various Artists

9:05
128kbps

Playback -> Việt Nam

Châu Kỳ

549

24

Con Đường Xưa Em Đi

Phương Hồng Quế; Tuấn Vũ

4:23
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Châu Kỳ; Album: Tam Ca Hạnh Ngộ - Duyên Kiếp CDCS48 (2013) Listen Album

1.822

25

Con Đường Xưa Em Đi

Y Phụng; Kim Tử Long

8:21
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Châu Kỳ; Hồ Đình Phương; Album: Ngưu Lang Chức Nữ ACD281 (2010) Listen Album

803

     
Album: Con Đường Xưa Em Đi
Rừng Lá Thay Chưa AsiaCD079 (1995)
Như Quỳnh
Lossless
Tàu Đêm Năm Cũ AsiaCD356 (2014)
Hoàng Thục Linh
Lossless
Tình Ca Châu Kỳ 2 NVCD (2008)
Chế Linh; Thanh Tuyền
Lossless

Con Đường Xưa Em Đi

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)